INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION TELEPHONE NO. MOBILE
1  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/T&C     
2  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  MEMBER  RB  MEMBER TRAFFIC     
3  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED(SAFETY)     
4  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED/C(R&M)    9701370900 
5  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/INFRA  011-23714095, 23712337  9717630928 
6  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM    9752415900 
7  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM     
8  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  GM  SER  GENERAL MANAGER  011 - 23385169,(44727) RLY   
9  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU/CRIS  MANAGING DIRECTOR     
10  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  AGM    9002020900 
11  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  SECRETARY     
12  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  AGM     
13  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  RB  PED/TT/M     
14  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR     
15  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM    9004490002 
16  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM/SYSTEM-I    9717630958 
17  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM     
18  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  WR  PCOM    9004490900 
19  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM    9004490950 
20  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU  DEPU/POWER GRID CORP     
21  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM    9957550950 
22  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO    8455885940 
23  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  SER  PCOM     
24  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU/HPCL  CVO     
25  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CAO/SYSTEM     
26  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CSO     
27  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  HAG  RB  PED/CHG     
28  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  CR  AGM     
29  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  PCOM     
30  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/FM    9731665952 
31  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  HAG  ECoR  PCCM     
32  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SR  PCCM    9003160954 
33  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  SDGM     
34  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  CAO/SYSTEM    9701370905 
35  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CAO/PTS     
36  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CTPM    9910487448 
37  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  HAG  CR  PCCM(CHOD)     
38  M. RAVI BABU 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  HAG  SCR  CAO/SYSTEM-II    8978610008 
39  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  HAG  CR  PCOM    8828110900 
40  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  HAG  SECR  PCCM     
41  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  HAG  NER  PCCM     
42  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU  CVO/BPCL     
43  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CAO/PIS     
44  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  HAG  ER  PCCM    9002020950 
45  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  PCCM     
46  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  HAG  SR  CCO     
47  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  HAG  NWR  PCCM     
48  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  HAG  SWR  CCO    9701370904 
49  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/CLAIMS & CTG    8455885953 
50  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM     
51  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM     
52  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  HAG  CR  CAO/SYSTEM    8828110954 
53  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NWR  PCOM(CHOD)    9957550900 
54  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP     
55  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM    9794835900 
56  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM    9002080950 
57  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU/CRIS  DIR(OPERATIONS)    9910487525 
58  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM    9971397170 
59  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM    8828110951 
60  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG    957550951 
61  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/SYSTEM-II     
62  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  CPTM     
63  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  PCOM     
64  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/FM     
65  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NER  PCOM     
66  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  SWR  PCOM     
67  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  WR  CCM/ Claims & Ctg    9004490955 
68  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST     
69  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  NR  CTPM  011-23389101  9717630905 
70  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  CCM/FM    9004490953 
71  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  NR  COM/G    8978080000 
72  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCoR  OSD     
73  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SECR  COM     
74  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CPTM     
75  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  PCOM     
76  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU  JSFOOD & PD     
77  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM    9771425900 
78  UTPAL KANTI BAL 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ER  PCOM     
79  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU/Deptt. Of Heavy Industry  JS     
80  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  CCM/PS & CTG     
81  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  PCCM    9771425950 
82  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T)     
83  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU  JS(Min of Mines)     
84  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  CTPM  9731665903   
85  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM    9794835950 
86  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM    9957550901 
87  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  NAIR  SR PROF RSC/BRC  0265-2641414   9724091001 
88  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM    9003160901 
89  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  Exe. Director/Tfc     
90  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  CSO     
91  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING    9717630908 
92  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  WTG FOR ORDERS     
93  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU/NTPC  ED(Traffic Coal)     
94  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING     
95  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CTPM    8828119000 
96  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM    9002080901 
97  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  SECR  IN THE CADRE    8828110901 
98  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG     
99  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTPM    9004490902 
100  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CCM/CLAIMS & CTG    8828110901 
101  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS & CTG    9004490952 
102  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  RB  WTG FOR ORDERS     
103  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  SER  CCM/FM     
104  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC     
105  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  NR  CCM/STATION DEVELOPMENT     
106  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO     
107  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH     
108  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM/PS    9001195953 
109  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM    9701370901 
110  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  IRITM  DEAN    9771425901 
111  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT     
112  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  DEPU/CRIS  CRIS     
113  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv    9910487502 
114  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/PS &CTG    9003160950 
115  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/HLL Lifecare Ltd  CMD(JS Level)    9701370903 
116  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/SYSTEM-III    9717630954 
117  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CFTM     
118  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  ECOR  DRM/KHURDA RD    8828110953 
119  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/CWC  CVO     
120  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  SER  DRM/RANCHI    9771425952 
121  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SECR  CCM/FS    9752475951 
122  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  WR  DRM/AHMEDABAD    9002020902 
123  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  EDFM     
124  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  NR  DRM/LUCKNOW  0562-2421130  9760530901 
125  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  SR  DRM/MADURAI     
126  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS    9717630953 
127  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  CCM/CLAIMS & CTG    9752475902 
128  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CFTM     
129  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  NFR  DRM/RNY    9819066619 
130  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/SP     
131  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  KOLKATA METRO  COM/CTM     
132  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM    9002080003 
133  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM    9701370902 
134  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM     
135  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT    9937037868 
136  UPINDER SINGH 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SCR  DRM/NED     
137  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  NR  COM/ADMINSTRATION    9717630014 
138  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CPTM    9003160954 
139  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS    8455885952 
140  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM     
141  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM     
142  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  WR  CCM/PM     
143  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU/DFCCIL  GM(BD)     
144  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  NR  CPM/SYSTEM-IV    9599919348 
145  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM     
146  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  CTPM     
147  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CCM(PS/CTG)     
148  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  DRM/AII    8130993026 
149  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM    9794840902 
150  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CONCOR     
151  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T)    8130993964 
152  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI    9717640412 
153  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTT(S)     
154  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/GOVT OF MAHA.  OSD/RAILWAYS     
155  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  NR  CCM/NFR    8447321519 
156  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E     
157  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTC(R)     
158  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS     
159  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM  0674-2385117  8455885901 
160  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  SWR  CTM/PLG/SBC     
161  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS     
162  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP     
163  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM    9794840952 
164  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM     
165  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS    9731665956 
166  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/     
167  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS    9568055566 
168  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO    9987640167 
169  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM    9004490903 
170  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR     
171  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM     
172  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CPTM    9001195006 
173  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS     
174  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM     
175  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM    900202090 
176  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO     
177  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR     
178  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 01-10-1995  DR  1993  SAG  NR  CPRO     
179  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM    9794835901 
180  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1969  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM     
181  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  ECOR  CPTM    9752475951 
182  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM     
183  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  NR  COM/ASSET MANAGEMENT  9910487467  9810799966 
184  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST     
185  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM    9771425902 
186  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  SAG  SECR  CFTM     
187  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS     
188  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T     
189  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM    9004490901 
190  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM     
191  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM    9003160903 
192  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  WR  ADRM/BCT    9004499003 
193  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/CLAIMS & CTG     
194  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  SCR  CCM/FM     
195  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM    9717630914 
196  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  ADRM/LJN     
197  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTM     
198  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/PS    9771425954 
199  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  CR  CCM/PS & CTG     
200  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR     
201  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR    9771449001 
202  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  GGM(C&O)    9794835951 
203  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS     
204  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU     
205  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II     
206  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/RATES & MKTG     
207  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching    9717647300 
208  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  DY. CSO/T    9794835910 
209  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CFTM    9910487526 
210  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG        9871280281 
211  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM     
212  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  EDPG/MoS(R)     
213  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/RVNL  GM(PP&D)     
214  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/IT     
215  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU     
216  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  TRAINING    8130894766 
217  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  AGM/CONCOR    9717630920 
218  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM    9910487455 
219  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM     
220  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const.    9794835930 
221  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  SAG  SWR  CCM/PS& CTG     
222  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST     
223  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  ECR  CFTM    9771425954 
224  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/DEPTT OF HEAVY INDUSTRIES  DIRECTOR    9717647613 
225  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  CCM/CLAIMS & CTG     
226  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CHIEF SYS OFFICER/DB-FOIS    9717630960 
227  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  PO/RCT/LKO    9760530955 
228  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT     
229  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  SAG  NWR  CFTM    9717630918 
230  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS    9910487531 
231  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce     
232  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS)    9971397174 
233  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  DY/CPM/FOIS     
234  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GGM(C&O)/HYD     
235  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  NWR  CCM/FM     
236  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  SAG  ECR  CCM/FM    9771425952 
237  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  SAG  NFR  CTPM     
238  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/JP  GGM/Sr GM(Com. & Operation)    9001195023 
239  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO    9794863600 
240  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/KRCL  Chief Traffic Manager    9004490070 
241  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  SAG  RB  ED/SAFETY-II    9910487466 
242  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  SAG  ER  CPTM     
243  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  STUDY LEAVE    9794862002 
244  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  SAG  RB/ SENA BHAWAN  ED(Genl)/MIL RAIL     
245  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE     
246  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  SAG  RB  ED(Traffic Coal)    9717631900 
247  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  SAG  ECR  CCM/CTG     
248  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/DFCCIL  GM(OP & Safety)    9810039038 
249  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(Northern Region)    9717630964 
250  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  SAG  NCR  CCM/PS    9794835908 
251  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  NER  CFTM    9794835953 
252  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  SAG  NR  ADRM/BSB    9794833951 
253  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/ADI  GGM    9724093900 
254  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(infra)     
255  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  RGM/ MUMBAI     
256  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU/CRIS  RGM/CHENNAI    9003161900 
257  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM     
258  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  SAG  NR  TRAINING     
259  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  IRITM  SR. PROF.(IT & INFRA)    9794833950 
260  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  SAG  RB  ED(I&P)    9794862004 
261  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  DY COM(GDS)    8828110913 
262  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC     
263  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  SAG  NR  CCM/CTG     
264  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM/DLI     
265  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM  9910487530   
266  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  SAG  DEPU/RCT  REGISTRAR    9560391676 
267  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  ECR  ADRM/DHN    9771426004 
268  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  SCR  DY COM/FOIS & PLG    9707370909 
269  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  SER  CCM/PM     
270  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  GM/UTS/CRIS    9717630918 
271  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR     
272  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU/NATIONAL HIGH SPEED RAIL   AGM(Operations)Mumbai     
273  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  CH SYS OFFICER/CHG-FOIS    9910487508 
274  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM     
275  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  ECOR  CPRO    8455885003 
276  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  SAG  RB  WTG FOR ORDERS     
277  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  GM(DATA ANALYTICS)     
278  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  SR DOM/NGP    9766342055 
279  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  SAG  SCR  IN THE CADRE    9701370957 
280  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CRIS  CM(UTS)    9717640472 
281  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SAG  DEPU/CRIS  GM(Operations)    9717646427 
282  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  ED(C&IS)     
283  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME     
284  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Bihar Govt    9771425011 
285  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg    9004490908 
286  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  CFTM     
287  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SAG  NR  ADRM/LKO    9794862003 
288  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  OSD to CM/Orissa  2536964 & 2322199   
289  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI     
290  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SAG  NCR  IN THE CADRE     
291  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS)     
292  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SAG  SR  IN THE CADRE    9003060941 
293  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CSIR  CVO     
294  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  Dy CCM/Claims    9771425958 
295  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SAG  NER  IN THE CADRE    9794842950 
296  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SAG  ECR  IN THE CADRE    9771425954 
297  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SAG  SECR  CPTM     
298  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  UIDAI/Mumbai    9987645057 
299  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SAG  WCR  IN THE CADRE     
300  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  IN THE CADRE     
301  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SAG  SWR  CTPM    9731667900 
302  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECR 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/MGS    9794848900 
303  R RAGHURAMAN 05-07-1963  S 14-02-2001  P  2000  SG  SR  DY COM/Freight    9003160905 
304  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 10-11-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DOM/UMB    9729539950 
305  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT    8978080900 
306  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA    9910487399 
307  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  PROF. /NAIR     
308  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DFM     
309  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP    8455887900 
310  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM     
311  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS    9003861950 
312  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.)    9002080907 
313  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S)    9002080906 
314  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG    9701370909 
315  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  RCT/GKP    9794840907 
316  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN    9760541901 
317  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR     
318  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ    8828110070 
319  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP     
320  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  SG  WR  PO/RCT/ADI    9004490968 
321  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  RCT/JP    9001195008 
322  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO    8455885114 
323  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  ECoR  Dy.COM(F)/BBS     
324  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL    9910487527 
325  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G    9003160004 
326  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR(INFRA)     
327  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R    9730078550 
328  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS    9810744413 
329  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  CONCOR     
330  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS    9752475906 
331  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN    9760541900 
332  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP    9752876950 
333  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS    8455885955 
334  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT    9724094902 
335  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  SR DOM/DNR    9771449900 
336  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM    9717638999 
337  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG    9797530910 
338  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH    9717630966 
339  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER    8744800000 
340  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU/CRIS  CRIS/MUMBAI    9004490964 
341  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan)    9746769905 
342  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  DY CVO/UBL    9731668950 
343  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY/COM/RE/JP    9001195903 
344  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC     
345  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA     
346  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C    9752475957 
347  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  SECY TO GM/NWR    9001195905 
348  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ    9004082801 
349  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM)    9002080954 
350  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DCM/DNR    9771449950 
351  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T    9003160019 
352  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R)    9717630053 
353  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  CR  SR DCM/BB    9752418900 
354  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM    9003160955 
355  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC    9731667950 
356  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO    9794833903 
357  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM    9003160962 
358  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY CCM/CTG     9004490971 
359  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG    9752475907 
360  NIRMAL SINGH MAAN 17-07-1961  NR 30-12-2005  P  2004  SG  NR  SR DSO/UMB     
361  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB    9987645057 
362  R P MEENA 06-07-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY.COM/FOIS     
363  M R BALAMURGADAS 24-02-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY. COM (CHG)     
364  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS    8828110961 
365  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  PROF IRITM/LKO    9794842900 
366  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR    9001199900 
367  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DCM/BPL     
368  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM     
369  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  RB  DIR. VIG(II)     
370  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI    9701370910 
371  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG     
372  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT    9004492703 
373  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG    9004490030 
374  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  RB  DIR/T&C    8828110910 
375  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ    8828110911 
376  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL    9766341200 
377  PARMINDER SINGH 17-03-2017  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY COM/RE/UMB     
378  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE     
379  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  SG  WR  SR DCM/BCT    9004499950 
380  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG     
381  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT    9724094950 
382  ASHUTOSH UPADHYAY 23-12-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/ASN    9002023950 
383  SAJAL KUMAR SHARMA 29-10-1964  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY CCM/CLAIMS-II/NDCR     
384  P S MONDAL 27-02-1962  E 00-00-0000  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH    9002022921 
385  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO    9003160080 
386  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2005  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/     
387  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  IN THE CADRE     
388  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL)    9002080955 
389  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY CVO/T    9771425011 
390  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  SR. DCM/BSB    9794843950 
391  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2005  SG  NER  DY.CCO    9794840954 
392  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2005  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS    9794837965 
393  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  SG  NFR  DY.CCM/FM    9957550957 
394  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY COM/FOIS    9771425905 
395  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  SG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG)    8455885959 
396  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  SG  WCR  DY.COM/FOIS    9752449658 
397  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2007  P  2005  SG  SCR  SR. DSO/HYB    9701372750 
398  SANTANU CHAKRABORTY 19-02-1965  ER 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH    9002020955 
399  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ    9001195955 
400  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T     
401  B K RAUT 11-10-1961  ECO 20-10-1987  P  2005  JAG  ECOR  DY CVO(T)    8455885004 
402  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO    9003160080 
403  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ    8828110963 
404  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  SG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ    8828110965 
405  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  SG  CR  DY.COM/FOIS    8828110915 
406  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds)     
407  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  SG  SER  DY.COM(Spl)    9002080907 
408  R K KANOJIA 27-08-2018  NW 09-07-2015  P  2005  JAG  NWR  DY COM/RULES & SFTY     
409  DALBIR SINGH 12-08-1960  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NR  PO/RCT/DLI     
410  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO    9003160080 
411  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl)    9002080956 
412  K D DAS 01-02-1965  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI    9771423501 
413  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN    9001197950 
414  SUBODH KUMAR LAL 02-02-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/MLDT    9002024950 
415  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  WR  DY COM-RULES    9004490905 
416  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG    9001195956 
417  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY CCM/FM    9771425959 
418  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH    9002022950 
419  C R JHA 06-08-1961  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/SDAH    9002021950 
420  RAJENDRA KUMAR K 20-12-1966  WR 09-07-2005  P  2005  JAG  NWR  DY.COM/S&R    9001195907 
421  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  DEPU/RVNL  JGM(Operation)     
422  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  SG  SCR  SR DCM/NED    9730479950 
423  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  DEPU  RCT/AMRAWATI    9701370975 
424  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE     
425  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  SG  WR  DY CVO/T(CCG)    9004490070 
426  B.N.MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  SG  SER  DY.COM(CHG)    9002080905 
427  RAJPATI JHA 04-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY/CCM/G/HJP    9771425910 
428  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  E 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro/ Kolkata  Dy. COM (o & m)    9007041926 
429  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  ADDL REG/ADI    9427558350 
430  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG    9701370908 
431  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH    9002022950 
432  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  SG  NCR  DGM    9794837900 
433  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  SG  RB  D(FERT. MOV)     
434  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT     
435  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  SG  CR  SR DOM/NGP     
436  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  SG  WCR  DY CSO/T     
437  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  SG  NWR  DY CVO/T    9001198900 
438  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  SG  NR  SR. DOM/G/UMB    9729539951 
439  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr.DOM/SBC     
440  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  SG  SER  DY COM/I&S/HQ    9771482900 
441  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR. DOM/G/ALD     
442  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  DEPU  RGNL PASSPORT OFFICER/BPL    9760536950 
443  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr. DCM/SBC    9731666950 
444  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR DOM.JHS    9794838900 
445  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  SG  ECR  SR DCM/SPJ    9771428950 
446  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI    9717631901 
447  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  SG  SCR  DY COM/GOODS    9701370907 
448  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  SG  NWR  DGM/LAW/PM/JP    9001196900 
449  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  RCT/GZB    9717630979 
450  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  SG  WR  DY CCM/PM & DY CCM(UTS)    9004490957 
451  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  SG  WR  DY CCM/ CLAIMS & CTG     9004490961 
452  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T     
453  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  SG  NFR  Dy CCM/TC/HQ    9957550956 
454  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  DY.CCM    9794837950 
455  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC    9771484806 
456  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO    9794833900 
457  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2006  JAG   WR  SR.DOM/ADI    9724093900 
458  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DHN    9771426900 
459  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  PRINCIPAL CHANDAUSI  9760534900   
460  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG    9957550909 
461  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR    9766344055 
462  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods    9752415907 
463  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds    9004490907 
464  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DCM/MGS    979484950 
465  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I    9003160955 
466  A K NAULAKHA 10-09-2018  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/UTS/IT/IRCA     
467  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI    9003864939 
468  RAKESH MEHTA 09-07-1963  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU/CRIS  CRIS     
469  DEVI SINGH 19-11-1964  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/CTG/HQ     
470  V G SHYAMKULE 02-08-1966  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  METRO KOLKATA  METRO     
471  A L N REDDY 16-06-1962  SC 10-11-2014  P  2007  JAG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI    9701370910 
472  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SR. DCM/KUR    8455886950 
473  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/PMS-1/HQ    9717630916 
474  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC    9746769900 
475  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  SECR  Dy.COM/FOIS&Plg    9752475910 
476  RAJIV SETH 26-07-1964  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.COM/FOIS    9794840907 
477  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2007  JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC    975247554 
478  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG    9003160909 
479  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS     
480  SHER SINGH 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  DFCCIL     
481  AJAY BHARDWAJ 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  RVNL     
482  RAJENDRA PRASAD PANDEY 18-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/CHG     
483  G L MEENA 01-11-1967  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  PO/RCT/CDG     
484  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DCM/NGP    9766342020 
485  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECO  Dy.CVO(T)    8455885004 
486  VIRENDRA KUMAR 27-07-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY CVO/T     
487  RAJAN KUMAR 31-05-1960  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  STATION DIRECTOR/GKP    9794840910 
488  RAJ KISHORE 01-02-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  DY CCM/CTG      
489  JYOTI BHATEJA 05-01-1965  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  ADDL REG/RCT/DLI     
490  JITENDRA K AGARWAL 02-07-1967  WR 04-04-2009  P  2007  SS  DEPU/DFCCIL  PM(TFC)/DFCCIL/ADI     
491  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.COM(Plg)    9002080916 
492  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.CVO(T)    9002080053 
493  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  Sr DCM/SUR    9766344020 
494  HARISH GANDHI 06-09-1968  NR 04-03-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/SAFETY     
495  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ    8828110964 
496  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2007  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT     
497  R N DEY 02-07-1961  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  ADDL.REGISTRAR/RCT/PNBE     
498  R V K SINGH 05-05-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  PRINCIPAL/ZRTI/MFP    9771425907 
499  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DOM(G)BB    9987645551 
500  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2007  JAG  WR  DY CCM/FM    9004490958 
501  ASHOK AGARWAL 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  Sr.DSO/CKP    9002080909 
502  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.CVO/T    9794840028 
503  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  DY. CCM/PM    9794840953 
504  S MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  Dy COM/PLG    9957550906 
505  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  DY COM/CHG    8455885905 
506  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SECY TO COM    8455885909 
507  RAMVIR SINGH 27-03-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  STN DIR/DELHI     
508  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  DY. COM/CHG    9794840906 
509  VINEET KUMAR JOHRI 12-08-1962  WR 01-06-1982  P  2007  JAG  WR  DY CSO/TRAFFIC -CCG    9004490731 
510  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY CSO/T    9957550061 
511  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR DOM/KIR    9771441900 
512  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2007  JAG  WR  SR DOM/G/BRC    9724091906 
513  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY CCM/PM/HQ    9957550962 
514  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS    9957550954 
515  B DANIEL CHRISTOPHER 25-11-1963  SC 01-06-1990  P  2007  JAG  SCR  SR DCM/HYB    9701372950 
516  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/LKO    9779232900 
517  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  JAG  WR  SR DOM/RTM    9752492900 
518  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/MB     
519  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD    9794837905 
520  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  JAG  WR  SR DOM/BCT    9004499900 
521  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  JAG  CR  SR DOM/PA    7219613900 
522  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  JAG  CR  SR. DOM/BSL    9766343055 
523  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  DY CCM/FM    9794835968 
524  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  JAG  NR  DY CCM/IRCA     
525  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  SR. DOM/AGC    9760536900 
526  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  JAG  SWR  SR. DOM/SBC    9731666900 
527  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  JAG  SR  SR DCM/MDU    9003862950 
528  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  JAG  SR  SR DOM/TPJ    9003864900 
529  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  JAG  DEPU  RAILWAY ADVISER/DHAKA    9701370013 
530  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/FZR    9779233950 
531  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  JAG  ECOR  SR DOM/KUR    8422557900 
532  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  JAG  IRITM  SR PROF    9730479950 
533  N BABU VIKRAMADITYA 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  JAG  IRITM  SR PROF    9730479900 
534  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  JAG  SER  SR. DOM/RNC    9771484950 
535  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  JAG  ECOR  SR.DOM/SBP    8455886900 
536  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  JAG  NWR  SR.DCM/AII    9001196950 
537  MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  JAG  WR  DY COM/S&C    9004490264 
538  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  JAG  RB  JDTC/G     
539  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  JAG  NER  SR DCM/IZN    9760541950 
540  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  JAG  NFR  SR DSO/KIR    9771441930 
541  VIVEK SHARMA 03-07-1979  NR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NR  SR DCM/MB  0591-2412016  9760534950 
542  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  JAG  ECR  STATION DIRECTOR/MGS    9794848901 
543  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  JAG  ECOR  SR. DCM/SBP    8455886950 
544  KRISHNA TIWARI 07-06-1982  NWR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  IN THE CADRE     
545  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL    9731665900 
546  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS    9794838902 
547  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR.DCM/BZA    9701373950 
548  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NER  IN THE CADRE    9760534902 
549  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC    9701370920 
550  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI    9001196950 
551  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR DCM/R    9752877950 
552  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT    9746963900 
553  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB    9987645256 
554  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  IN THE CADRE    9752877900 
555  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT  9746763950   
556  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR.DCM/GNT    9701379950 
557  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR. DOM/MLDT    9002024900 
558  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR DOM/SDAH     
559  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  Sr DOM/DLI    9717630961 
560  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/HYB    9701372900 
561  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DOM/JBP     
562  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP    9001199900 
563  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC    9771434230 
564  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DCM/UBL    9731668950 
565  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL     
566  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR.DOM/NGP    9730078900 
567  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP  9423702551  9766342056 
568  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM-II/ALD    9794867817 
569  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT)     
570  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT    8978080902 
571  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  RB  JD/Frt & Fert./OSD to MT    9717646427 
572  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/SC    9701371900 
573  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM/JHS    9794838950 
574  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  JAG  NFR  DY CVO/T    9957550061 
575  AKHILESH KUMAR PANDEY 15-01-1983  EC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ECR  SR DCM/DHN    9002021990 
576  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  JAG  NR  DY COM/CHG-I    9794835949 
577  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DCM/SBP     
578  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS     
579  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP    9730078550 
580  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS)    8455885906 
581  NIKHIL CHAKRABORTY 07-02-1962  E 16-12-2015  P  2009  JAG  ER  DY CCM(G)/KG     
582  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  JAG  NER  PO    9794840969 
583  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ    9003864950 
584  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH    9002081948 
585  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY CSO    8455885942 
586  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  JAG  NFR  SR DCM/RNY    9957554950 
587  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G)    9752876901 
588  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NFR  SR DOM/KIR    9771441900 
589  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2009  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG     
590  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL    9766341020 
591  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DOM/NGP    9730078900 
592  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  JAG  NER  DCM/LJN    9794842951 
593  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE    9760541900 
594  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/Co-Ord/TVC     
595  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC     
596  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP    9001199950 
597  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT     
598  RAUSHAN KUMAR 15-08-1983  E 13-11-2011  DR  2009  SS  ER  DOM/(OPERATION)/HWH     
599  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT    9724094900 
600  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  RB  JD/T(PG)    9717630933 
601  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS    9003161901 
602  Dr. PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP     
603  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  SR. DCM/PA    9766343020 
604  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STATION DIRECTOR/MAS     
605  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  STATION DIRECTOR/CNB    9794837951 
606  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  JAG  NER  Dy.COM/Plg     
607  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS)    9002080977 
608  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  DR  2009  JAG  NFR      9957553905 
609  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE)     
610  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC    9724091900 
611  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/CKP    9771482950 
612  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU    9003862901 
613  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH     
614  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA    9003956950 
615  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  DY COM (SAFETY)    9002081950 
616  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO    9002080080 
617  RAJIV MANOHARLAL JAIN 29-12-1975  WR 19-07-1993  P  2009  JAG  WR  DY CCM/G    9004490962 
618  ASHOK AGARWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP     
619  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  Dy.COM (Safety)    9002080909 
620  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM     
621  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS    9717631926 
622  KUSHAGRA MITTAL 01-01-1983  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DCM/ADI    9724093950 
623  DR. ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC    9724091950 
624  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP    9002081900 
625  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKN    9001197900 
626  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS    9794835949 
627  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR DSO/RJT    9724094902 
628  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH     
629  ASHIM ZAFAR 28-12-1963  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Addl.Registrar/RCT    9007017634 
630  SAMBHU ACHARJEE 18-05-1961  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Dy.CSO/Operating    9002020993 
631  VIRENDRA KUMAR TAILOR 08-09-1968  WR 08-12-1992  P  2009  JAG  WR  SR DCM/BVP    9724097950 
632  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE     
633  KARTIK SINGH 18-01-1970  E 15-12-2010  P  2009  SS  ER  SCM(Claims & Rates)    9002020960 
634  G S JOSHI 08-07-1962  C 16-12-2010  P  2009  JAG  CR  STN DIRECTOR/CSMT/MUMBAI     
635  NIRANJAN GHOSH 01-01-1959  C 24-11-2004  P  2009  JAG  SECR  DY COM(S&C)/Cons.    9752598861 
636  PRAKASH G CHANDRAPAL 24-11-1968  WR 01-04-1992  P  2009  JAG  WR  DY CCM/FM    9004490958 
637  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL    9701374904 
638  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI    9717631912 
639  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN    9794842915 
640  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE     
641  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt.     
642  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  AD/JAG  WR  AM-GIM    9724093901 
643  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  JAG  NFR  SR DCM/TSK    9957555950 
644  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI    9717631962 
645  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG    9771441902 
646  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JAG  ECR  SR DCM/SEE    9771429950 
647  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM    9001195958 
648  SUBHASIS KOLAY 22-11-1962  SE 16-12-2010  P  2010  JAG  SER  DY CCM/PS     
649  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL    9701374950 
650  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE    9717631952 
651  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC    9701371950 
652  DR. S G YATISH 21-10-1982  SW 23-01-2012  DR  2010  ADH/JAG  SWR  SR DCM/MYS    9731667950 
653  VINEET ABHISHEK 11-07-1982  WR 12-12-2011  DR  2010  AD/JAG  WR  ON LEAVE    9724099902 
654  SUNIL KUMAR MEENA 05-02-1984  WR 23-01-2012  DR  2010  AD/JAG  WR  SR DCM/RTM    9752492950 
655  AJAY KUMAR PAL 19-10-1987  WC 17-12-2010  DR  2010  SS  WCR  DY CCM/PS     
656  SUDHIR KUMAR SINGH 04-04-1983  NR 29-08-2011  D  2010  JAG  NR  SR. DOM/G/FZR    9779232944 
657  GARGI CHAUHAN 25-05-1981  WC 12-12-2010  D  2010  JS  WCR  AOM(CHG)/BPL     
658  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg)     
659  N HARIKUMAR 16-02-1979  NF 29-08-2011  DR  2010  JS  NFR  ACM/APDJ    9002052902 
660  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ    9551614505 
661  SANJAY R NEELAM 05-03-1973  WR 22-04-1996  P  2010  AD/JAG  WR  SR DOM/G & STATION DIR./BCT    9004499901 
662  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ    9717630921 
663  HARI MOHAN 17-09-1983  NR 28-08-2011  DR  2010  SS  NR  SR DCM/UMB    9797530910 
664  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R    9752877901 
665  PRANJAL P.LATHE 06-08-1985  ECO 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU/CAB.SECT  UNDER SECRETARY     
666  RAJEEV RANJAN 04-02-1984  WR 12-12-2011  DR  2010  JAG  ECR  SR DOM/SEE    9771429900 
667  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS     
668  PRATIBHA PAUL 04-04-1985  WR 29-08-2011  DR  2010  AD/JAG  WR  DY CTM/DFC    9004490912 
669  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER