INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION TELEPHONE NO. MOBILE
1  JAMSHED MD. 30-06-1958  C 24-09-1980  DR  1979  MT  RB  MEMBER TRAFFIC  011-23382776, 44712(RLY)   
2  PILLAI GIRISH 22-06-1959  S 04-01-1982  DR  1980  GM  WCR  GENERAL MANAGER     
3  GARG SANJIV 25-11-1958  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/T&C     
4  DAS SANJAYA 31-03-1958  N 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM ( C & IS )    9599678500 
5  SHARMA RAJIV DUTT 03-01-1959  W 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/COMMERCIAL     
6  ANAND SAGAR UPADHYAY 01-03-1958  NE 02-01-1983  DR  1981  HAG  NR  PCOM    9717630900 
7  SUNIRA BASSI 05-07-1959  NR 02-01-1983  DR  1981  HAG  NR  CAO /PTS     
8  AGARWAL VISHAL 05-12-1958  E 02-01-1983  DR  1981  HAG  CR  AGM    8828110900 
9  MISHRA DEVESH KUMAR 24-10-1958  ER 02-01-1983  DR  1981  HAG  NR  CAO/FOIS     
10  MUKHERJEE SUBRATO 04-10-1958  E 02-01-1983  DR  1981  SAG  KOLKATA METRO  CTM     
11  ANURAG 01-01-1960  Nr 01-01-1984  DR  1982  HAG  NWR  AGM     
12  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED/VIG.    9910487535 
13  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM  060-22400Rly)  9003060900 
14  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  HAG  WR  PCOM    9004490900 
15  JAIN AJIT KUMAR 04-03-1958  CR 29-08-1983  DR  1982  HAG  CR  PCOM    9752415900 
16  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  NF HAG  DEPU  MEMBER/RLDA     
17  PRASAD ASHES KIRAN 22-05-1958  ER 29-09-1983  DR  1982  SAG  NR  CAO PIS/IRCA    9717630922 
18  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PCOM    9701370900 
19  SHUKLA NAVEEN KUMAR 18-07-1959  N 21-08-1984  DR  1983  HAG  RB  PED(Mobility)    9717630904 
20  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM    9717630950 
21  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS  011-23714095, 23712337  9717630928 
22  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM    9752415900 
23  BISWAS AMLAN KUMAR 07-05-1958  ER 11-02-1985  DR  1983  HAG  NFR  PCOM    9957550900 
24  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM     
25  DAS SUCHITTO KUMAR 22-08-1959  ER 02-09-1985  DR  1984  HAG  SER  PCOM    9002080900 
26  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M  011 - 23385169,(44727) RLY   
27  VINOD KUMAR 02-04-1959  SR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/SAFETY     
28  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU  GM/CRIS     
29  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  PCOM    9002020900 
30  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  PED/INFRA      
31  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  NER  PCCM    9794840950 
32  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NWR  PCCM     
33  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM    8455885900 
34  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR     
35  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM    9004490002 
36  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  ON TRAINING    9717630958 
37  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  RB  PED/CHG     
38  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  CR  PCCM     
39  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM    9004490950 
40  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU  CVO/BSNL     
41  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM    9957550950 
42  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO    8455885940 
43  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  SER  PCOM     
44  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/HPCL     
45  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED/CATERING     
46  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CSO     
47  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  JS/MIN OF TEXTILES     
48  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED/C&IS     
49  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM(CHOD)    9701370902 
50  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/PS    9731665952 
51  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM(CHOD)     
52  GUNA SEKHARAM MUPPALA 01-03-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM(CHoD)    9701370953 
53  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SR  CCM(CHOD)    9003160954 
54  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  SDGM     
55  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM/System    9701370905 
56  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED(NFR & TOURISM)     
57  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CTPM    9910487448 
58  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  WR  CCM/PM     
59  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  SAG  DEPU  NIRD    8978610008 
60  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  NCR  PCOM    9794835900 
61  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  GGM/BD/DFCCIL     
62  KUMAR VISHNU 05-07-1959  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECR  PCCM    9771425950 
63  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  NER  PCOM(CHOD)     
64  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/BPCL     
65  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  ON TRAINING     
66  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM     
67  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  PCOM     
68  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  HMRDC     
69  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  SAG  NWR  COM(CHOD)     
70  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM/PM    9701370953 
71  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/PS & CTG    8455885953 
72  SAMANTA ASHOK KUMAR 01-01-1962  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  CCM/PS & CTG     
73  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  D  1987  SAG  WR  DRM/BRC     
74  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM     
75  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCO    8828110954 
76  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  NITI AYOG     
77  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP     
78  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR      9794840900 
79  SINGH DINESH KUMAR 05-07-1963  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  CRIS NEW DELHI     
80  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM     
81  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  ECR  DRM/DHANBAD    9910487525 
82  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  RB  EDPG(MOS/G)  011-23384751, 43611(Rly)  9971397170 
83  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM    8828110951 
84  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG    957550951 
85  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  ON TRAINING (CRIS/"on E-Procur     
86  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  IRITM  SR PROF      
87  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SECR  PCCM    9752475950 
88  SHARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GM/NR/CRIS  011-23366847  8130998425 
89  RAO T.PRABHAKAR 20-04-1958  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  SWR  CPTM     
90  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GGM/DFCCIL  011-23454880   
91  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  SR  DRM/SALEM    8828110901 
92  CHALIA MEHAR SINGH 05-10-1958  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS     
93  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PS    8828110952 
94  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST     
95  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F  011-23389101  9717630905 
96  RAJNI HASIJA 09-05-1963  NE 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  IRCTC     
97  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  DRM/BCT    9004499000 
98  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  ECOR  DRM/WALTAIR    8978080000 
99  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  DRM/VIJAYWADA     
100  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR     
101  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CFTM    9752415903 
102  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  DRM/MADURAI     
103  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  SR  CPTM    9003160902 
104  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM    9771425900 
105  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  SCR  DRM/SECUNDERABAD     
106  BAL UTPAL KANTI 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  SECR  PCOM     
107  REDDY K.REVEEN KUMAR 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  TELANGANA GOVT    9701370901 
108  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  CSO    9771425940 
109  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T)     
110  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA     
111  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SWR  CFTM  9731665903   
112  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM    9794835950 
113  MURTHY K. VENKATARAMA 15-01-1959  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  JUTE CORPORATION OF INDIA     
114  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM    9957550901 
115  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  WR  SR PROF RSC/BRC  0265-2641414   9724091001 
116  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM    9003160901 
117  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  ED/TRAFFIC    9794863071 
118  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR     
119  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING    9717630908 
120  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR     
121  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU  NTPC     
122  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  DEPU  UN      
123  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT    8828119000 
124  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM    9002080901 
125  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM    8828110901 
126  SRIVASTAVA VIVEK 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  NR  ON TRAINING     
127  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTM/TS    9004490913 
128  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CTPM    8828110901 
129  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS & CTG    9004490952 
130  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO    9717630953 
131  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  DEPU  DFCCIL     
132  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  RB  ED/PG    9958293479 
133  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  NR  STUDY LEAVE    9717630907 
134  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CPM/FOIS    9818227314 
135  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDTT/S     
136  BHASKAR BENDUKURI VIJAYA 07-08-1958  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CCM/PS    9701370349 
137  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM /PS &CTG    9001195953 
138  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM    9701370901 
139  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM    9771425901 
140  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT     
141  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  NR  COM/G     
142  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  EDPM    9910487502 
143  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/ PS    9003160950 
144  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  CTPM    9701370903 
145  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT)    9717630954 
146  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CCM/FS     
147  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  CR  CCM/FS    8828110953 
148  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU  GGM(C&O)CONCOR, AHMEDABAD     
149  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CCM/FM    9771425952 
150  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SER  CCM/PS    9002080952 
151  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  ER  CFTM    9002020902 
152  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC)     
153  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  IRITM  SR PROF(LOGISTICS& IT)  0562-2421130  9760530901 
154  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  DEPU  CONCOR     
155  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PROJECT    9717630953 
156  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SECR  CPTM    9752475902 
157  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CPTM    9752415902 
158  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  CR  ADRM/CSMT    9819066619 
159  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/PP     
160  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  SER  CCM(FM)    9002080951 
161  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM    9002080003 
162  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM    9701370902 
163  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM     
164  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT    9937037868 
165  SINGH UPINDER 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  ON TRNG     
166  PALIWAL ATUL K. 21-03-1965  SE 06-09-1993  DR  1991  SG  ER  On Leave [VR paper submitted]     
167  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION)    9717630014 
168  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CCM/FM    9003160954 
169  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS    8455885952 
170  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  NR  CCM/PM     
171  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CPTM     
172  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GGM IRCTC/MUMBAI     
173  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  SECR  CFTM    9752475901 
174  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GM (T & E)/RITES    9599919348 
175  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM     
176  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  ADRM/KUR     
177  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/JP    9001040600 
178  SUNIL KUMAR 05-03-1965  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC     
179  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI    8130993026 
180  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM    9794840902 
181  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  NWR  CFTM    9001195902 
182  JHA SANTOSH KUMAR 26-03-1967  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM CONCOR    9619151220 
183  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T)    8130993964 
184  SHAMS MOHD. AZHAR 19-02-1966  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/CONCOR     
185  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI    9717640412 
186  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/TC(R)     
187  GULSHAN 10-02-1967  NF 05-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/CDG     
188  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CRIS     
189  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  CTPM    8447321519 
190  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E     
191  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  CCM/FM     
192  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GM/PMS     
193  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM  0674-2385117  8455885901 
194  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  RB  ED/(Cordination)/MoS(G)     
195  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS     
196  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP     
197  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM    9794840952 
198  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM     
199  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS    9731665956 
200  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/     
201  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS    9568055566 
202  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO    9987640167 
203  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM     
204  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR     
205  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM     
206  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CTO((PLG SURVEY)    9001195006 
207  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS     
208  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM     
209  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM    900202090 
210  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO     
211  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR     
212  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  IN THE CADRE    9971269111 
213  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM    9794835901 
214  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  IN THE CADRE     
215  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  SECR  CCM/PS &CTG    9752475951 
216  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM     
217  VERMA SHARAD 04-08-1966  C 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/CONCOR/KOLKATA    9163390916 
218  NIRAJ KUMAR SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  RB  ED/Transformation  9910487467  9810799966 
219  GUDLA RAVI KUMAR 01-07-1964  S 05-06-1995  DR  1993  SG  DEPU  GGM(COMM & OP)/CONCOR/HYD/SCR     
220  CHANDRA DEBASIS 30-08-1962  SE 12-07-1995  P  1993  SG  DEPU  DGM/KOLKATA/IRCTC     
221  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  D  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST     
222  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM    9771425902 
223  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  NF/SAG  DEPU  GGM(C&O)/CONCOR/ER     
224  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS     
225  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T     
226  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM     
227  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM     
228  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM    9003160903 
229  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CPTM    9794835903 
230  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/PS & CTG     
231  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CTPM    9794835904 
232  NAIDU G.M.S. 11-01-1959  SE 27-07-1996  P  1994  SAG  SECR  CTPM    9752475903 
233  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM    9717630914 
234  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  CFTM    9794840903 
235  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTN     
236  BADKUL ALOK 06-11-1971  C 25-08-1997  DR  1995  NF/SAG  DEPU  CONCOR     
237  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/Ctg    9771425954 
238  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  WR  CCM/FM  23083228  9004490962 
239  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR     
240  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR     
241  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  NCR  CCM/PS    9794835951 
242  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS     
243  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU     
244  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II     
245  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg.     
246  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching    9717647300 
247  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  DY. CSO/T    9794835910 
248  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal    9910487526 
249  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG        9871280281 
250  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  IN THE CADRE     
251  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MBD     
252  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NER  ADRM/BSB     
253  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  MIN OF COAL     
254  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU     
255  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  CRIS    8130894766 
256  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  NR  DY COM/G    9717630920 
257  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  RB  DIR/TP    9910487455 
258  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  IN THE CADRE     
259  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const.    9794835930 
260  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  PORT TRUST  011-23384641, 030-43659(Rly)   
261  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST     
262  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  SECR  IN THE CADRE     
263  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  RB  DIR./ FOOD MOVEMENT    9717647613 
264  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  SCR  SR DOM/SC    9701371900 
265  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  NFSAG  NR  DY CCM/CO-ORDN    9717630960 
266  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  PO/RCT/LKO    9760530955 
267  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT     
268  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  NFSAG  RB  DIRECTOR (PUNCTUALITY)    9717630918 
269  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU/CRIS  GM/PMS    9910487531 
270  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce     
271  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS)    9971397174 
272  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NFR  DY. COM/CON     
273  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  NF/SAG  SCR  CPRO/Dy. CCO/HQ    9701370008 
274  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  CONCOR/JP    8562831787 
275  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  ADRM /ADRA    9794848950 
276  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NFR  DY. COM/GDS    9957550920 
277  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NWR  DY CVO(T)    9001195023 
278  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO    9794863600 
279  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  DY CVO/T/CCG    9004490070 
280  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI    9910487466 
281  BIRHADE MAHENDRA P. 09-06-1968  C 20-12-1998  DR  1997  SG  DEPU       
282  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ER  DY COM/GOODS     
283  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  PROF/ADMN  05222961371, Rly-032-48143  9794862002 
284  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  RB/ SENA BHAWAN  DD(Genl)/MIL RAIL     
285  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE     
286  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  SR. DOM/DLI    9717631900 
287  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  SR DCM/DNR    9771449950 
288  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR I&P  011-23381224/43436(rly)  9810039038 
289  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY CCM/FM/I    9717630964 
290  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  DY.COM/GOODS    9794835908 
291  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  CHIEF MNGR/IT    9794835953 
292  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  CAM/BSB    9794833951 
293  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  SR.DOM/ADI    9724093900 
294  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(TP)     
295  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  CR  SR. DOM/BB    9987645055 
296  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  SG  SR  SR DOM/MAS    9003161900 
297  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR/FM     
298  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR. VIGILANCE(T)     
299  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR DCM/LKO    9794833950 
300  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  SG  IRITM  PROF    9794862004 
301  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  DY COM(GDS)    8828110913 
302  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC     
303  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR/Chg-II & DIR/NFR     
304  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  NR  SR DCM/DLI    9717631951 
305  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR VIG II  9910487530   
306  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM    9560391676 
307  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  SG  ECR  SR. DCM/DHN    9771426950 
308  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  SG  SCR  DY COM/FOIS & PLG    9707370909 
309  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  PO/RCT/NGP    7219612005 
310  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  DY COM/CHG    9717630918 
311  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR     
312  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  SG  CR  SR DCM/BB    9987645020 
313  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  GS/IRCA    9910487508 
314  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR. DOM/UMB    9729539900 
315  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  SG  ECOR  CPRO    8455885003 
316  SAROJ AYUSH 01-09-1972  N 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  CONSULTANT//UNESCAP     
317  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  MIN OF PETROLEUM     
318  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  SG  RB  ON STUDY LEAVE     
319  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  SG  CR  SR DOM/NGP    9766342055 
320  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G    9701370957 
321  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR/C & IS  23701054  9717640472 
322  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR(FREIGHT & FERTILIZER)    9717646427 
323  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Min of Mines     
324  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME     
325  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CVO/T    9771425011 
326  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg    9004490908 
327  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  DIRECTOR RAIL MOVEMENT/KOLKATA     
328  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  IRITM  PROF /DM    9794862003 
329  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  NCR  IN THE CADRE  2536964 & 2322199   
330  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI     
331  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN    9002023900 
332  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS)     
333  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO    9003060941 
334  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR (FERT MOVE.)  011-23381828  9971269111 
335  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  SR. PRIN/ZRTI/MFP    9771425907 
336  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  NER  SR DCM/LJN    9794842950 
337  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  SR.DCM/SEE    9771429950 
338  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic     
339  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  CR  SR DSO/BB    9987645057 
340  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG     
341  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES     
342  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS    9731667900 
343  S BHATTACHARJEE 01-01-1955  SE 16-04-2002  P  2000  SG  SER  Principal/ZRTI/Sini    9771482998 
344  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT    8978080900 
345  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 11-10-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DCM/UMB    9729539950 
346  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECr 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/ P /DHANBAD  9771426902  9771426902 
347  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA    9910487399 
348  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  CPRO     
349  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DTC(G)     
350  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP    8455887900 
351  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM     
352  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS    9003861950 
353  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.)    9002080907 
354  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  RB(Dept.of F&PD/KB)  DIR.(FOOD MOVT)     
355  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG    9701370909 
356  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  DY.COM/Con    9794840907 
357  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN    9760541901 
358  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR     
359  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ    8828110070 
360  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP     
361  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  JAG  WR  PO RCT/ADI    9004490968 
362  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  DGM LAW    9001195008 
363  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO    8455885114 
364  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  DEPU  RA/DHAKA     
365  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL    9910487527 
366  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G    9003160004 
367  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU.  MIN OF URBAN DEV.     
368  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R    9730078550 
369  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS    9810744413 
370  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  NCR  Sr. DSO/AGC    9760536004 
371  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS    9752475906 
372  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN    9760541900 
373  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP    9752876950 
374  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS    8455885955 
375  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT    9724094902 
376  B S RAIPURIA 16-05-1958  C 28-07-2003  P  2001  SG  CR  DY COM/SURVEY    8828110919 
377  K YESURATNAM 15-07-1958  S 28-07-2003  P  2001  JAG  SR  DY COM/TNEB    9003160907 
378  R C SHRIVASTAVA 01-06-1959  NE 28-07-2003  P  2001  SG  NER  SR.DCM/IZN    9760541950 
379  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  JAG  SECR  DY CCM/PM    9752475956 
380  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  DY COM/Plg    9771425906 
381  A.K.HALDER 28-07-1959  SE 28-07-2003  P  2001  SG  SER  DGM(LAW)    9002080042 
382  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG    9797530910 
383  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM    9717638999 
384  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER    8744800000 
385  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  WR  DY COM/S&C    9004490964 
386  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  SR  SR DCM/TVC    9746769905 
387  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  SR. DCM/UBL    9731668950 
388  SURESH BARMECHA 17-05-1959  WR 18-06-2004  P  2002  SG  WR  DY.CCM/UTS    9004490957 
389  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2002  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT     
390  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM(G)    9001195903 
391  CHRISTOPHER PRABHAKAR J. 25-10-1958  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/ TFC SAFETY    9003160911 
392  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC     
393  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA     
394  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C    9752475957 
395  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM/CHG    9001195905 
396  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ    9004082801 
397  SATYA PAL MAIRH 05-06-1959  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  STATION DIRECTOR/JP     
398  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM)    9002080954 
399  NARENDRA PANWAR 30-03-1978  S 15-12-2004  DR  2003  JAG  CR  IN THE CADRE     
400  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DOM/MGS    9794848900 
401  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T    9003160019 
402  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R)    9717630053 
403  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  WCR  SR DOM/JBP    9752418900 
404  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM    9003160955 
405  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC    9731667950 
406  S K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2003  JAG  WR  ON LEAVE     
407  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2004  SG  NR  DY CCM/CATG./PH    9717630966 
408  BISWAJIT CHAKROBORTY 02-08-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY COM/FOIS     
409  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2004  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT     
410  M R BALAMURGADAS 24-02-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY. COM (CHG)     
411  AJAY KUMAR SAHU 03-04-1959  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY CVO/T     
412  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM    9003160962 
413  S D SAXENA 11-06-1958  C 03-06-2015  P  2004  SG  CR  PO/RCT/BB    8828110974 
414  J.N.SABAT 06-05-1959  SEC 30-12-2005  P  2004  SG  SECR  DY.CCM/PM/HQ    9752475956 
415  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG    9752475907 
416  R P MEENA 06-07-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY.COM/FOIS     
417  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB    9987645057 
418  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS    8828110961 
419  SOMNATH ROY 16-12-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY. STATISTICAL OFFICER    9002020136 
420  VINEET JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2004  JAG  WR  DY.COM/FOIS    9004490907 
421  P S MONDAL 27-02-1962  E 15-03-1979  P  2004  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH     
422  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY.CCM(Ctg)    9004490971 
423  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2004  JAG  WR  STN. DIRECTOR cum SrDOM(G)/BCT    9004499901 
424  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  DY CPM/FOIS    9717630916 
425  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO    9794833903 
426  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2004  JAG  WR  DY.COM/CHG    9004490906 
427  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  SR.DOM/LJN    9794842900 
428  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR    9001199900 
429  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DOM/BPL     
430  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM     
431  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI     
432  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI    9701370910 
433  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG     
434  G. MOHAN NAIR 23-04-1959  WR 30-12-2005  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG    9004490030 
435  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT    9004492703 
436  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  JAG  WR  DY.CSO/TRAFFIC    9004490731 
437  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY. COM/HQ    8828110910 
438  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ    8828110911 
439  T.P.GANESHA 30-06-1958  SW 30-12-2005  P  2004  SG  SWR  DY.CSO/Tfc    9731665734 
440  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL    9766341200 
441  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG    9701370908 
442  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2005  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG     
443  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  SCR  DY CCM/SPL    9701370975 
444  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  SR DSO/RJT    9724094902 
445  VINAY KUMAR 01-06-1958  NE 09-07-2007  P  2005  JAG   NER  DY.COM/RE    9794866900 
446  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT    9724094950 
447  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY.COM/FOIS    9752449658 
448  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.CCM/PS    9002080956 
449  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2012  P  2005  JAG  SCR  SR. DSO/HYB    9701372750 
450  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  JAG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ    8828110965 
451  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ    8828110963 
452  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL)    9002080955 
453  R G JETHANI 02-05-1958  WR 10-06-1974  P  2005  JAG  WR  DY CTM/DFC    9004490912 
454  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  NR  ADDL.REGISTRAR/RCT/GZB     
455  SUBIR DASGUPTA 28-06-1959  E 30-12-2005  P  2005  JAG  ER  DY COM/CHG    9002020911 
456  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  JAG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS    8455885908 
457  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T     
458  B.N.MONDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.COM(SAFETY)    9002080905 
459  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ    9001195955 
460  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  D  2005  JAG  ECR  DY CCM/CLAIMS    9771425959 
461  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  JAG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG)    8455885959 
462  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO    9003160080 
463  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG     
464  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  JAG  SCR  SR DCM/NED    9730479950 
465  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  JAG  NCR  SrDOM /CORD.ALD    9794837900 
466  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro, Kolkata  Dy. COM (o & m)    9007041926 
467  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN    9001197950 
468  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  PO/RCT    9001195958 
469  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG    9001195956 
470  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  JAG  NFR  DY.CCM/FM    9957550957 
471  RAJENDRA KUMAR K 20-12-1966  WR 09-07-2005  P  2005  JAG  NWR  DY.COM/S&R    9001195907 
472  B K RAUT 11-10-1961  ECO 20-10-1987  P  2005  JAG  ECOR  DY CVO(T)    8455885004 
473  B N MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY COM/SAFETY    9002080905 
474  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  JAG  WR  SR DCM/BCT    9004499950 
475  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  SR DOM/SEE    9771429900 
476  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  JAG  SER  DY.COM(Spl)    9002080907 
477  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds)     
478  B L MACHHAYA 03-05-1958  WC 04-04-2009  P  2005  JAG  WCR  PO/RCT/BPL     
479  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  JAG  WR  DY.CCM/G    9004490962 
480  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  JAG  CR  DY.COM/FOIS    8828110915 
481  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl)    9002080956 
482  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/FOIS    9771425905 
483  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  JAG   RB  JD(Fert. Mov.)     
484  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT     
485  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  JAG  SECR  SR DOM/BSP    9752876900 
486  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  JAG  WCR  DY CSO/T     
487  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR. DOM/JU    9001198900 
488  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  JAG  NR  SR. DOM/G/UMB    9729539951 
489  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  JAG  SWR  IN THE CADRE     
490  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  JAG  SER  SR. DOM/CKP    9771482900 
491  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR. DOM/G/ALD     
492  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR.DCM/AGC    9760536950 
493  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr. DCM/SBC    9731666950 
494  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR DOM.JHS    9794838900 
495  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  JAG  ECR  SR DCM/SPJ    9771428950 
496  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI    9717631901 
497  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  JAG  SCR  DY COM/GOODS    9701370907 
498  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR DOM/AII    9001196900 
499  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  DY CCM/FM-II    9717630979 
500  B L VERMA 29-07-1958  WR 07-08-1996  P  2005  JS  WR  ACM/(RFC)/CCG    9004490972 
501  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  JAG  WR  SR DCM/ADI    9752493950 
502  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  JAG  WR  DY CCO/CCG    9004490961 
503  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T     
504  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2006  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS    9794837965 
505  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY    9957550953 
506  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2006  JAG  ECR  DY.COM/G    9771469908 
507  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/MB  9760534900   
508  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO    9794833900 
509  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG    9957550909 
510  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods    9752415907 
511  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2006  JAG  NER  DY.CCO    9794840954 
512  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2006  JAG  NER  SR. DCM/BSB    9794843950 
513  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  SR DCM/ALD    9794837950 
514  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2006  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/     
515  M.SAMI NAIK 07-01-1958  SC 09-07-2012  P  2006  JAG  SCR  DY CCM & PO    9701374950 
516  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC    9771484806 
517  HARISH BILLORE 08-05-1959  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY CSO(Tfc)     
518  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DNR    9771449900 
519  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR    9766344055 
520  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds    9004490907 
521  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/SPJ    9771428900 
522  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI    9003864939 
523  V VENKATRAJ 02-04-1958  S 23-09-2004  P  2007  JAG  SR  SECY TO COM     
524  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ    8828110964 
525  T G JADHAV 06-06-1958  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  DY COM(Plg)/HQ    8828110912 
526  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  SR.DOM(G)BB    9987645551 
527  RANBIR SINGH 23-01-1959  NR 27-02-2007  P  2007  SS  NR  STM/TS/KG    9717630930 
528  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  SR.DCM/NGP    9766342020 
529  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  Sr DCM/SUR    9766344020 
530  ARUNTHATHI S 01-06-1959  S 05-03-2005  P  2007  JAG  SR  ADDL.REGISTRAR/RCT/ERS     
531  BINOD JHA 13-02-1958  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  SR DSO/DHN    9771426901 
532  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  SR DSO/LJN    9794842901 
533  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC    9746769900 
534  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS     
535  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I    9003160955 
536  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC    9746769900 
537  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG    9003160909 
538  M.R.BALA MURUGA DAS 01-07-1958  SW 27-01-2016  P  2007  ADH/JAG  VIGILANCE/SWR  DYCVO T    9731665054 
539  K D DAS 01-02-1965  E 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI    9771423501 
540  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DOM/FZR    9779232900 
541  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  DEPU/RVNL  DY.GM(PP&D)     
542  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NR       
543  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD    9794837905 
544  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/BCT    9004499900 
545  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR DOM/PA    7219613900 
546  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR. DOM/BSL    9766343055 
547  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FM    9794835968 
548  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  PRIN/ZRTI/CH     
549  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/G&C/AGC    9760536900 
550  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SWR  SR. DOM/SBC    9731666900 
551  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DCM/MDU    9003862950 
552  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DOM/TPJ    9003864900 
553  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  DY CVO/T    9701370013 
554  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/FZR    9779233950 
555  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR DOM/KUR    8422557900 
556  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR. DCM/NED    9730479950 
557  VIKRAMADITYA N.B. 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR.DOM/NED    9730479900 
558  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SER  SR. DCM/RNC    9771484950 
559  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM/SBP    8455886900 
560  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NWR  SR.DCM/AII    9001196950 
561  Ms. MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR.DOM/BVP    9724097900 
562  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  DMRC     
563  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  ADH/JAG  NER  SR DCM/IZN    9760541950 
564  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY.CCM/PM/HQ    9957550962 
565  KRISHNA TIWARI 07-06-1982  NWR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  IN THE CADRE     
566  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS    9957550954 
567  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECO  Dy.CVO(T)    8455885004 
568  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  RB  DD(E&R)    977441950 
569  L D BEHERA 18-02-1959  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  DY.COM(F)    8455885904 
570  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  SR. AM/NJP    9002041900 
571  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NER  DY. CCM/PM    9794840953 
572  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/SBP    8455886950 
573  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  DY COM/CHG    8455885905 
574  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SECY TO COM    8455885909 
575  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  SR. DOM/APDJ    9002052900 
576  SANILAL BRAHMA 01-02-1958  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY. COM/RE/NJP    9957554950 
577  VIVEK SHARMA 03-07-1979  NR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  SR DCM/MB  0591-2412016  9760534950 
578  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/KUR    8455886950 
579  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  SS  ECR  DOM/G/MGS    9794848901 
580  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL    9731665900 
581  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS    9794838902 
582  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/BZA    9701373950 
583  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  NR  SR DOM/G/MB    9760534902 
584  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC    9701370920 
585  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI    9001196950 
586  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR DCM/R    9752877950 
587  HIMANSHU SHUKLA 10-10-1984  ECR 31-08-2009  DR  2008  JS  PROB  ON TRG.     
588  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT    9746963900 
589  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB    9987645256 
590  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/R    9752877900 
591  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT  9746763950   
592  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/GNT    9701379950 
593  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR. DOM/MLDT    9002024900 
594  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR DOM/SDAH     
595  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA    9717630961 
596  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/HYB    9701372900 
597  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  SS  WCR  SR DOM/JBP     
598  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP    9001199900 
599  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC    9771434230 
600  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  SWR  SR DCM/UBL    9731668950 
601  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL     
602  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/NGP    9730078900 
603  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP  9423702551  9766342056 
604  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM-II/ALD    9794867817 
605  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT)     
606  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT    8978080902 
607  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  ADH JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS    9717631925 
608  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/SC    9701371900 
609  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM/JHS    9794838950 
610  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE)     
611  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/DELHI    9717631926 
612  P K MOHANTY 04-01-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  STM(FOIS)/BBS    8455881914 
613  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS     
614  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  DCM/SBP     
615  R N NAYAK 05-09-1958  ECO 16-12-2010  D  2009  SS  ECOR  DCM/SBP     
616  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ    9003864950 
617  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU    9003862901 
618  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC     
619  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT    9724094900 
620  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/LJN    9794842951 
621  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  DY COM/C&P(ON lEAVE)    9717630933 
622  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP    9730078550 
623  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G)    9752876901 
624  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  JAG  NR  DY COM/CHG-I    9794835949 
625  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS)    9002080977 
626  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN. DIR/MAS     
627  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH     
628  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY CCM/GEN    8761050959 
629  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/RNY    9678047582 
630  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP    9002081950 
631  B S BRIJWAL 24-04-1958  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  DY CCM/TC    9794840958 
632  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  PO    9794840969 
633  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  DY COM/GOODS    9794840905 
634  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY. CSO/T     
635  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR  SR DOM/KIR    9771441900 
636  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM     
637  B K MISHRA 17-03-1958  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR. DCM/KIR    9957553950 
638  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/APDJ    9002052950 
639  SHANKAR MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY COM/PLG/HQ    9957550916 
640  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT     
641  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  DY CSO    8455885942 
642  ASHOK AGRAWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  JAG  DY COM(Chg)    9002080909 
643  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH    9002081948 
644  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS)    8455885906 
645  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  STATION DIRECTOR/ADI    9724093902 
646  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR      9957553905 
647  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS    9794835949 
648  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKM    9001197900 
649  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  DY. COM/CHG    9794840906 
650  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP    9002081900 
651  PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP     
652  ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC    9724091950 
653  SANTANU CHAKRABORTY 19-08-2015  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH     
654  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR    8455887904 
655  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH     
656  AKHILESH KUMAR PANDEY 15-01-1983  EC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ECR  IN THE CADRE    9002021990 
657  NIRANJAN GHOSH 01-01-1959  C 24-11-2004  P  2009  JAG  SECR  DY COM(S&C)/Cons.    9752598861 
658  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS    9003161901 
659  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DCM/NGP    9730078950 
660  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP    9001199950 
661  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE    9760541900 
662  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/TVC     
663  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 25-05-2005  P  2009  JAG  SECR  DY.CCM/PASSENGER    9752475954 
664  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  DY.CVO(T)    9002080053 
665  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  SER  DY.COM(Plg)    9002080916 
666  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DOM/RNC    9771484900 
667  ASHOK AGARWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP     
668  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO    9002080080 
669  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D