INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

<
S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION
1  PILLAI GIRISH 22-06-1959  S 04-01-1982  DR  1980  MEMBER  RB  MEMBER TRAFFIC 
2  GARG SANJIV 25-11-1958  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/T&C 
3  SHARMA RAJIV DUTT 03-01-1959  W 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/COMMERCIAL 
4  SUNIRA BASSI 05-07-1959  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/C&IS 
5  AGARWAL VISHAL 05-12-1958  E 02-01-1983  DR  1981  HAG  CR  AGM 
6  MISHRA DEVESH KUMAR 24-10-1958  ER 02-01-1983  DR  1981  HAG  NR  CAO/FOIS 
7  ANURAG 01-01-1960  NR 01-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/TRAFFIC 
8  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED/VIG. 
9  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM 
10  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  GM  SER  GENERAL MANAGER 
11  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  NF HAG  DEPU  MEMBER/RLDA 
12  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PCOM 
13  SHUKLA NAVEEN KUMAR 18-07-1959  N 21-08-1984  DR  1983  HAG  RB  PED(Mobility) 
14  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM 
15  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM 
16  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM 
17  DAS SUCHITTO KUMAR 22-08-1959  ER 02-09-1985  DR  1984  HAG  SER  PCOM 
18  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M 
19  VINOD KUMAR 02-04-1959  SR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/SAFETY 
20  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU  GM/CRIS 
21  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  PCOM 
22  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  PED/INFRA  
23  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NWR  PCCM 
24  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM 
25  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR 
26  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM 
27  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM 
28  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  CR  PCCM 
29  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM 
30  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU  CVO/BSNL 
31  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM 
32  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  SER  PCOM 
33  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS 
34  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO 
35  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM(IT)/BUDGET/FOIS 
36  MUKHERJEE SUBRATO 04-10-1958  E 02-01-1983  DR  1981  SAG  KOLKATA METRO  CTM 
37  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/HPCL 
38  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  PED/Coaching 
39  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CSO 
40  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  JS/MIN OF TEXTILES 
41  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED/C&IS 
42  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM(CHOD) 
43  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/PS 
44  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM(CHOD) 
45  GUNA SEKHARAM MUPPALA 01-03-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM(CHoD) 
46  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SR  CCM(CHOD) 
47  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  SDGM 
48  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM/System 
49  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED(NFR & TOURISM) 
50  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CTPM 
51  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  WR  CCM/PM 
52  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  SAG  DEPU  NIRD 
53  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  CR  PCOM 
54  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  GGM/BD/DFCCIL 
55  KUMAR VISHNU 05-07-1959  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECR  PCCM 
56  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  NER  PCOM(CHOD) 
57  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/BPCL 
58  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CAO/PTS 
59  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  PCOM 
60  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  HMRDC 
61  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  SAG  NWR  COM(CHOD) 
62  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CTM/G&PP 
63  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/PS & CTG 
64  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  NER  PCCM 
65  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM 
66  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCO 
67  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM 
68  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP 
69  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM 
70  SINGH DINESH KUMAR 05-07-1963  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  CRIS NDLS 
71  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM 
72  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM 
73  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM 
74  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PS 
75  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CAO/PIS(IRCA) 
76  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  RB  EDPG(MOS/G) 
77  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM 
78  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG 
79  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
80  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  IRITM  SR PROF  
81  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SECR  PCCM 
82  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/FM 
83  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GGM/DFCCIL 
84  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  WCR  CCM/FM 
85  CHALIA MEHAR SINGH 05-10-1958  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
86  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST 
87  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F 
88  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  CCM/PM 
89  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  ECOR  DRM/WALTAIR 
90  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  DRM/VIJAYWADA 
91  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR 
92  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CFTM 
93  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  DRM/MADURAI 
94  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  SR  CPTM 
95  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM 
96  BAL UTPAL KANTI 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  SECR  PCOM 
97  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  SCR  DRM/SECUNDERABAD 
98  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  TELANGANA GOVT 
99  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  CSO 
100  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T) 
101  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA 
102  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SWR  CFTM 
103  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM 
104  MURTHY K. VENKATARAMA 15-01-1959  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  JUTE CORPORATION OF INDIA 
105  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM 
106  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  WR  SR PROF RSC/BRC 
107  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM 
108  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  ED/TRAFFIC 
109  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR 
110  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING 
111  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR 
112  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU  NTPC 
113  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING 
114  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT 
115  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM 
116  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM 
117  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG 
118  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTM/TS 
119  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CTPM 
120  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS & CTG 
121  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NWR  DRM/AJMER 
122  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  DEPU  DFCCIL 
123  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC 
124  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BCT 
125  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO 
126  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH 
127  BHASKAR BENDUKURI VIJAYA 07-08-1958  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CCM/PS 
128  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM /PS &CTG 
129  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM 
130  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT 
131  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  DEPU/CRIS  CRIS 
132  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv 
133  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/ PS 
134  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  CTPM 
135  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT) 
136  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CCM/FS 
137  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  CR  CCM/FS 
138  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU  GGM(C&O)CONCOR, AHMEDABAD 
139  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CCM/FM 
140  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SER  CCM/PS 
141  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  ER  CFTM 
142  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC) 
143  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  IRITM  SR PROF(LOGISTICS& IT) 
144  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  DEPU  CONCOR 
145  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS 
146  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SECR  CPTM 
147  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CPTM 
148  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  CR  ADRM/CSMT 
149  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/PP 
150  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  SER  CCM(FM) 
151  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM 
152  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM 
153  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM 
154  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT 
155  SINGH UPINDER 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  ON TRNG 
156  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION) 
157  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CCM/FM 
158  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS 
159  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM 
160  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM 
161  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GGM IRCTC/MUMBAI 
162  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  SECR  CFTM 
163  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  RB  WAITING FOR POSTING 
164  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM 
165  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  ADRM/KUR 
166  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CCM/PS 
167  SUNIL KUMAR 05-03-1965  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC 
168  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI 
169  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM 
170  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CONCOR 
171  JHA SANTOSH KUMAR 26-03-1967  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM CONCOR 
172  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T) 
173  SHAMS MOHD. AZHAR 19-02-1966  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/CONCOR 
174  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI 
175  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTT(S) 
176  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CRIS 
177  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  CTPM 
178  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E 
179  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTC(R) 
180  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM 
181  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
182  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  RB  ED/(Cordination)/MoS(G) 
183  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS 
184  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP 
185  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM 
186  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM 
187  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/ 
188  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST 
189  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS 
190  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM 
191  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR 
192  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM 
193  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CTO((PLG SURVEY) 
194  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS 
195  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM 
196  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM 
197  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO 
198  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR 
199  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 01-10-1995  DR  1993  SAG  ER  CPTM 
200  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM 
201  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM 
202  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  SECR  CCM/PS &CTG 
203  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM 
204  VERMA SHARAD 04-08-1966  C 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/CONCOR/KOLKATA 
205  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  RB  ED/Transformation 
206  GUDLA RAVI KUMAR 01-07-1964  S 05-06-1995  DR  1993  SG  DEPU  GGM(COMM & OP)/CONCOR/HYD/SCR 
207  CHANDRA DEBASIS 30-08-1962  SE 12-07-1995  P  1993  SG  DEPU  DGM/KOLKATA/IRCTC 
208  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS 
209  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T 
210  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM 
211  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM 
212  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM 
213  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM 
214  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  WR  ADRM/BCT 
215  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/PS & CTG 
216  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CTPM 
217  NAIDU G.M.S. 11-01-1959  SE 27-07-1996  P  1994  SAG  SECR  CTPM 
218  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching 
219  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM 
220  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  ADRM/LKO 
221  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTN 
222  BADKUL ALOK 06-11-1971  C 25-08-1997  DR  1995  NF/SAG  DEPU  CONCOR 
223  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/Ctg 
224  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  WR  CCM/FM 
225  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR 
226  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR 
227  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  NCR  CCM/PS 
228  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS 
229  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU 
230  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II 
231  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg. 
232  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal 
233  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM 
234  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MBD 
235  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  MIN OF COAL 
236  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  CRIS 
237  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  DY COM/G 
238  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM 
239  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM 
240  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PORT TRUST 
241  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST 
242  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  SECR  IN THE CADRE 
243  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  RB  DIR./ FOOD MOVEMENT 
244  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  IN THE CADRE 
245  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CTM/DLI 
246  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT 
247  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  SAG  NWR  CFTM 
248  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
249  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce 
250  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS 
251  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO 
252  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS) 
253  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  DY CCM/INT.SERV/IRCA 
254  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  NF/SAG  SCR  CPRO/Dy. CCO/HQ 
255  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  NWR  IN THE CADRE 
256  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  ADRM /ADRA 
257  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NFR  DY. COM/GDS 
258  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NWR  DY CVO(T) 
259  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO 
260  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  DY CVO/T/CCG 
261  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI 
262  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ER  DY COM/GOODS 
263  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  PROF/ADMN 
264  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  RB/ SENA BHAWAN  DD(Genl)/MIL RAIL 
265  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE 
266  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY COM/SIG &PLG/HQ 
267  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  SR DCM/DNR 
268  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR(TT)/CHG-II 
269  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY CCM/FM/I 
270  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  DY.COM/GOODS 
271  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  CHIEF MNGR/IT 
272  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  ADRM/BSB 
273  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  SR.DOM/ADI 
274  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(TP) 
275  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  CR  SR. DOM/BB 
276  SAROJ AYUSH 01-09-1972  N 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  CONSULTANT//UNESCAP 
277  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  MIN OF PETROLEUM 
278  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  SG  RB  ON STUDY LEAVE 
279  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR. VIGILANCE(T) 
280  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  DY COM(GDS) 
281  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  SG  ECOR  CPRO 
282  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  NR  SR DCM/DLI 
283  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC 
284  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  SG  CR  SR DOM/NGP 
285  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM 
286  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  SG  SR  SR DOM/MAS 
287  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR VIG II 
288  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR DCM/LKO 
289  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  DY COM/CHG 
290  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(C&IS) 
291  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  PO/RCT/NGP 
292  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(I&P) 
293  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  GS/IRCA 
294  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  SG  CR  SR DCM/BB 
295  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR/TC(G) 
296  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  SG  ECR  SR. DCM/DHN 
297  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  SG  SCR  DY COM/FOIS & PLG 
298  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR 
299  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR. DOM/UMB 
300  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  DIRECTOR RAIL MOVEMENT/KOLKATA 
301  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg 
302  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR/PSU 
303  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  NR  SR. DOM/DLI 
304  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Min of Mines 
305  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  NCR  IN THE CADRE 
306  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN 
307  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CVO/T 
308  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  NER  SR DCM/LJN 
309  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME 
310  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  IRITM  PROF /DM 
311  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  Dy CCM/Claims 
312  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES 
313  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG 
314  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR (FERT MOVE.) 
315  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI 
316  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS) 
317  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO 
318  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  CR  SR DSO/BB 
319  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic 
320  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  SR.DCM/SEE 
321  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS 
322  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G 
323  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 10-11-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DCM/UMB 
324  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DTC(G) 
325  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  CPRO 
326  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG 
327  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.) 
328  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM 
329  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS 
330  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP 
331  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S) 
332  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ 
333  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR 
334  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECR 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/ P /DHANBAD 
335  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA 
336  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  DY.COM/Con 
337  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN 
338  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT 
339  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP 
340  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  JAG  WR  PO RCT/ADI 
341  R RAGHURAMAN 05-07-1963  S 14-02-2001  P  2000  SG  SR  DY COM/Freight 
342  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  DGM LAW 
343  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS 
344  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  DEPU  RA/DHAKA 
345  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU.  MIN OF URBAN DEV. 
346  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G 
347  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL 
348  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R 
349  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS 
350  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  NCR  Sr. DSO/AGC 
351  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS 
352  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN 
353  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP 
354  R C SHRIVASTAVA 01-06-1959  NE 28-07-2003  P  2001  SG  NER  SR.DCM/IZN 
355  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  DY COM/Plg 
356  A.K.HALDER 28-07-1959  SE 28-07-2003  P  2001  SG  SER  DGM(LAW) 
357  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO 
358  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  WR  DY COM/S&C 
359  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER 
360  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan) 
361  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  SR. DCM/UBL 
362  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM(G) 
363  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM) 
364  CHRISTOPHER PRABHAKAR J. 25-10-1958  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/ TFC SAFETY 
365  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM/CHG 
366  SATYA PAL MAIRH 05-06-1959  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  STATION DIRECTOR/JP 
367  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ 
368  SURESH BARMECHA 17-05-1959  WR 18-06-2004  P  2002  SG  WR  DY.CCM/UTS 
369  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA 
370  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC 
371  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH 
372  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM 
373  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I 
374  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C 
375  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DOM/MGS 
376  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T 
377  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R) 
378  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  WCR  SR DOM/JBP 
379  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM 
380  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC 
381  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  SR.DOM/LJN 
382  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR 
383  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DOM/BPL 
384  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM 
385  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI 
386  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
387  J.N.SABAT 06-05-1959  SEC 30-12-2005  P  2004  SG  SECR  DY.CCM/PM/HQ 
388  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY. COM/HQ 
389  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ 
390  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ 
391  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM 
392  G. MOHAN NAIR 23-04-1959  WR 30-12-2005  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG 
393  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT 
394  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT 
395  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2004  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT 
396  AJAY KUMAR SAHU 03-04-1959  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY CVO/T 
397  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  NR  ADDL.REGISTRAR/RCT/GZB 
398  NIRMAL SINGH MAAN 17-07-1961  NR 30-12-2005  P  2004  SG  NR  SR DSO/UMB 
399  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL 
400  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB 
401  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS 
402  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  JAG  SECR  DY CCM/PM 
403  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  JAG  WR  DY.CCM/G 
404  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr.DOM/SBC 
405  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  JAG  SECR  SR DOM/BSP 
406  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  JAG  NCR  SrDOM /CORD.ALD 
407  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  JAG  WR  SR DCM/BCT 
408  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR. DOM/JU 
409  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  JAG  NR  SR. DOM/G/UMB 
410  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  JAG  SER  SR. DOM/CKP 
411  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  JAG  ECR  SR DCM/SPJ 
412  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR.DCM/AGC 
413  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  JAG  SER  DY.COM(Spl) 
414  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
415  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR. DOM/G/ALD 
416  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  JAG   RB  JD(Fert. Mov.) 
417  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr. DCM/SBC 
418  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  DY CCM/FM-II 
419  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI 
420  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  JAG  WCR  DY CSO/T 
421  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR DOM.JHS 
422  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  JAG  SCR  DY COM/GOODS 
423  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR DOM/AII 
424  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  JAG  WR  SR DCM/ADI 
425  HARISH BILLORE 08-05-1959  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY CSO(Tfc) 
426  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  JAG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS 
427  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  JAG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG) 
428  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL) 
429  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  IN THE CADRE 
430  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  JAG  SCR  SR DCM/NED 
431  SAJAL KUMAR SHARMA 29-10-1964  NR 07-09-2007  P  2005  JAG  NR  DY CCM/CLAIMS-II/NDCR 
432  B.N.MONDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.COM(SAFETY) 
433  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2007  P  2005  JAG  SCR  SR. DSO/HYB 
434  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  E 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro/ Kolkata  Dy. COM (o & m) 
435  PARMINDER SINGH 17-03-2017  NR 07-09-2007  P  2005  JAG  NR  DY COM/RE/UMB 
436  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  JAG  NFR  DY.CCM/FM 
437  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/FOIS 
438  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  SR DOM/SEE 
439  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/G 
440  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  DY.CCO 
441  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY.COM/FOIS 
442  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  JAG  CR  DY.COM/FOIS 
443  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  JAG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ 
444  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods 
445  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ 
446  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  JAG  WR  DY CCO/CCG 
447  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  SR DSO/RJT 
448  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  JAG  WR  DY.CSO/TRAFFIC 
449  N A SATYANARAYANA 01-12-1958  SC 09-07-2007  P  2005  JAG  SC  Dy.CCM/PRS 
450  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN 
451  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
452  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
453  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY 
454  P S MONDAL 27-02-1962  E 00-00-0000  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH 
455  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
456  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
457  C R JHA 06-08-1961  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/SDAH 
458  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG 
459  K D DAS 01-02-1965  E 09-07-2007  P  2005  ADH/JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI 
460  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2005  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/ 
461  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY CCM/CLAIMS 
462  SANTANU CHAKRABORTY 19-02-1965  ER 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH 
463  SUBODH KUMAR LAL 02-02-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/MLDT 
464  DALBIR SINGH 12-08-1960  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NR  PO/RCT/DLI 
465  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG 
466  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T 
467  R K KANOJIA 27-08-2018  NW 09-07-2015  P  2005  JAG  NWR  DY COM/RULES & SFTY 
468  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG 
469  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  SR. DCM/BSB 
470  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2005  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS 
471  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC 
472  RAJPATI JHA 04-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY/CCM/PS-II/HJP 
473  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds 
474  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2006  ADH JAG   WR  SR.DOM/RTM 
475  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR 
476  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/MB 
477  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  SR DCM/ALD 
478  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO 
479  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DNR 
480  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/SPJ 
481  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR DOM/PA 
482  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  DEPU/RVNL  DY.GM(PP&D) 
483  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DOM/FZR 
484  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD 
485  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/BCT 
486  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  DY CVO/T 
487  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NR  SR DCM/FRT/MB 
488  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  PRIN/ZRTI/CH 
489  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  ADH/JAG  NER  SR DCM/IZN 
490  N BABU VIKRAMADITYA 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR.DOM/NED 
491  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SWR  SR. DOM/SBC 
492  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DCM/MDU 
493  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR. DCM/NED 
494  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR. DOM/BSL 
495  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/G&C/AGC 
496  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM/SBP 
497  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/FZR 
498  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FM 
499  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SER  SR. DCM/RNC 
500  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NWR  SR.DCM/AII 
501  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DOM/TPJ 
502  MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR.DOM/BVP 
503  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO 
504  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.CVO(T) 
505  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECO  Dy.CVO(T) 
506  LAXMI DHAR BEHERA 18-02-1959  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  DY.COM(F) 
507  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/KUR 
508  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  SECY TO COM 
509  B DANIEL CHRISTOPHER 25-11-1963  SC 01-06-1990  P  2007  JAG  SCR  SR DCM/HYB 
510  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  DY COM/CHG 
511  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  SR. AM/NJP 
512  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  SR. DOM/APDJ 
513  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  SR DSO/LJN 
514  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  DY. COM/CHG 
515  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  DY. CCM/PM 
516  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS 
517  VIRENDRA KUMAR 27-07-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY CVO/T 
518  SANJAY K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2007  JAG  WR  Sr.DCM-Plg./BRC 
519  A L N REDDY 16-06-1962  SC 10-11-2014  P  2007  JAG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
520  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG 
521  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  DEPU  RCT/AMRAWATI 
522  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  DY CCM/PM/HQ 
523  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY COM/CON/MLG 
524  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS 
525  S MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  STN DIR/NJP 
526  RAMVIR SINGH 27-03-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  STN DIR/DELHI 
527  G L MEENA 01-11-1967  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  PO/RCT/CDG 
528  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI 
529  RAJENDRA PRASAD PANDEY 18-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/CHG 
530  AJAY BHARDWAJ 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  RVNL 
531  SURINDER SINGH RAWAT 22-04-1959  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/FM 
532  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  PO 
533  JYOTI BHATEJA 05-01-1965  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  ADDL REG/RCT/DLI 
534  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2007  JAG  WR  STN. DIRECTOR cum SrDOM(G)/BCT 
535  VINEET KUMAR JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2007  JAG  WR  DY.COM/RULES 
536  JITENDRA K AGARWAL 02-07-1967  WR 04-04-2009  P  2007  SS  DEPU/DFCCIL  PM(TFC)/DFCCIL/ADI 
537  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2007  JAG  WR  SR DOM/G/BRC 
538  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY CCM/CTG  
539  ASHOK AGARWAL 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  Sr.DSO/CKP 
540  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  Dy.COM (Safety) 
541  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.COM(Plg) 
542  R V K SINGH 05-05-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  PRINCIPAL/ZRTI/MFP 
543  R N DEY 02-07-1961  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  ADDL.REGISTRAR/RCT/PNBE 
544  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/SBP 
545  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG 
546  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
547  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2007  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT 
548  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR DCM/APDJ 
549  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  Sr DCM/SUR 
550  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ 
551  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DOM(G)BB 
552  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DCM/NGP 
553  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO 
554  RAJ KISHORE 01-02-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  SCM/Catering 
555  HARISH GANDHI 06-09-1968  NR 04-03-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/SAFETY 
556  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2007  AD/JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC 
557  SHER SINGH 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  AD/JAG  CORE  DY COM/CORE/JP 
558  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/PMS-1/HQ 
559  A K NAULAKHA 10-09-2018  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/UTS/IT/IRCA 
560  RAKESH MEHTA 09-07-1963  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU/CRIS  CRIS 
561  DEVI SINGH 19-11-1964  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/CTG/HQ 
562  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  Dy.CVO/T 
563  RAJAN KUMAR 31-05-1960  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  STATION DIRECTOR/GKP 
564  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY CVO/T/MLG 
565  ARUNTHATHI S 01-06-1959  S 04-04-2009  P  2007  JAG  SR  ADDL.REGISTRAR/RCT/ERS 
566  RAJIV SETH 26-07-1964  NE 04-04-2009  P  2007  AD/JAG  NER  Dy.COM/FOIS 
567  GIRIDHARA GOPALAN A 25-05-1959  S 04-04-2014  P  2007  JAG  SR  DyCOM/TNCSC 
568  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  SECR  Dy.COM/FOIS&Plg 
569  V G SHYAMKULE 02-08-1966  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  METRO LOLKATA  METRO 
570  AKHILESH KUMAR TRIPATHI 11-07-1985  ECO 15-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  IN THE CADRE 
571  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  NF/SAG  DEPU  GGM(C&O)/CONCOR/ER 
572  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS 
573  SUSHMA T 26-05-1986  E 02-09-2013  DR  2012  SS  CR  IN THE CADRE 
574  NARENDRA K JOSHI 10-01-1987  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/BSB 
575  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  DY CSO 
576  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR 
577  SOMNATH ROY 16-12-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY. STATISTICAL OFFICER 
578  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
579  LAXMI KANT BANSAL 05-12-1986  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/LJN 
580  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT) 
581  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
582  ASHUTOSH UPADHYAY 23-12-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/ASN 
583  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
584  SAMBEET SAURAV NAYAK 24-06-1985  ECO 17-12-2012  DR  2011  SS  ECOR  DCM-1/KUR 
585  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR DOM/SDAH 
586  M VASUDEVAN 20-05-1987  S 23-03-2015  D  2013  JS  SR  AOM/SA 
587  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP 
588  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
589  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS 
590  KANADE SUJIT CHANDRAKANT 19-09-1985  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(G)/SBP 
591  ANIL KUMAR S 01-08-1982  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(Cnl)/WAT 
592  SIVA HARSHA KARRA 09-08-1987  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  ACM(Cnl)-II/VSKP 
593  BALMURALI M 19-10-1986  ECO 02-09-2014  DR  2013  JS  ECOR  AARM/VSPS/WAT 
594  HRISHIKESH MAURYA 10-04-1986  ECO 03-09-2013  DR  2012  SS  ECOR  ARM/TLHR 
595  LOHITESHWARA J 31-05-1981  ECO 11-12-2013  DR  2012  SS  SWR  IN THE CADRE 
596  KALAVATALA SANDEEP 10-08-1985  ECO 09-12-2013  DR  2012  SS  ECOR  DOM/G/SBP 
597  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
598  SHIVENDRA SINGH 02-07-1985  ECO 10-12-2013  DR  2012  JS  NER  AREA OFFICER/GD 
599  DEVANAND YADAV 05-06-1982  NE 17-12-2012  DR  2011  SS  NER  AREA MANAGER/CPR 
600  ATUL YADAV 16-04-1983  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NCR  IN THE CADRE 
601  AVINASH SHANDILYA 31-10-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/LMG 
602  DEEPAK KUMAR MURMU 25-07-1984  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/APDJ 
603  ANKIT GUPTA 14-02-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/KIR 
604  S UMESH 23-08-1989  NF 12-01-2015  D  2014  JS  NFR  AO/BPB 
605  K K SARMA 19-05-1989  NF 14-05-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/G/LMG 
606  HEENA V KEWALRAMANI 25-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2010  AD JAG  WR  DY COM/FOIS 
607  PIYUSH B KHANDARE 15-04-1990  WR 12-11-2013  DR  2012  SS  WR  AM/VALSAD 
608  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT 
609  Dr JIVISHA J GANGOPADHYAY 11-10-1988  WR 02-08-2013  DR  2012  SS  WR  DOM/G/RJT 
610  INDRAJ KUMAR MEENA 15-07-1987  WR 22-12-2014  DR  2013  JS  WR  AOM/M/ADI 
611  LOKESH KUMAR MEENA 01-07-1990  WR 22-12-2014  DR  2015  JS  WR  ARO/RTM 
612  JAI PATIL 10-04-1987  C 18-02-2015  DR  2015  JS  WR  AOM/M/BCT 
613  AVANISH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  SS  SER  AARM/BKSC 
614  S BHATTACHARJEE 01-01-1955  SE 16-04-2002  P  2000  SG  SER  Principal/ZRTI/Sini 
615  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
616  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
617  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
618  KRISHNA PRASAD R 17-06-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/TSK 
619  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds) 
620  MADHUR VERMA 19-09-1986  WC 12-12-2012  D  2012  JS  WCR  AOM/GDS/BPL 
621  ROHIT MALVIYA 06-08-1983  WC 12-12-2013  D  2012  SS  WCR  DCM/KOTA 
622  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl) 
623  S K BANERJEE 18-10-1967  SE 23-02-2017  D  2014  JAG  SER  DY COM(Proj) 
624  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH 
625  B N MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY COM/SAFETY 
626  GUNEET KAUR 18-08-1988  NF 11-12-2014  DR  2012  SS  NFR  DCM/LMG 
627  SACHIN KUMAR MISHRA 02-05-1984  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NER  DOM/BSB 
628  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ 
629  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2005  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG 
630  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR  SR DOM/KIR 
631  R N NAYAK 05-09-1958  ECO 16-12-2010  D  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
632  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
633  ABHAY SINGH CHAUHAN 23-03-1984  C 22-06-2017  DR  2014  JS  WR  AOM/M/BRC 
634  SHANKAR MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY COM/PLG/HQ 
635  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G) 
636  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP 
637  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
638  VIPIN VAISHNAV 03-12-1985  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/NGP 
639  ASHISH PAL 22-09-1985  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM/CHG/NGP 
640  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
641  SAURABH KATARIA 12-09-1984  EC 02-09-2013  DR  2012  JS  ECR  ATM/CPU 
642  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
643  P K MOHANTY 04-01-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  STM(FOIS)/BBS 
644  MIHIR DEV 12-12-1991  NF 12-12-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/LMG 
645  SWARAJ PRADHAN 26-12-1980  NF 10-12-2013  D  2012  JS  AOM/G/KIR  AOM/G/KIR 
646  AJEET KUMAR MEENA 01-07-1982  NF 14-12-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/KIR 
647  S KUMAR 19-07-1991  NF 12-01-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/TSK 
648  VINOD KUMAR MEENA 27-06-1978  NF 03-09-2012  D  2012  JS  NFR  AOM/RNY 
649  Y NABAKISHWAR SINGH 01-03-1978  NF 12-01-2013  D  2011  SS  NFR  DCM/KIR 
650  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/RNY 
651  NIKHIL CHAKRABORTY 07-02-1962  E 16-12-2015  P  2014  ADH/JAG  ER  DY CCM(G)/KG 
652  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG 
653  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY. CSO/T 
654  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS) 
655  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS 
656  GARIMA TIWARI 06-04-1989  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM-I/CHGBSP 
657  ANURAJ KUMAR SINGH 25-03-1985  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  ARM/SDL 
658  ANANT RAMAN SHARMA 21-07-1988  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  AOM-I/BSP 
659  RUPESH KUMAR 01-03-1984  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/SEE 
660  SARASWATI CHANDRA 15-01-1983  EC 03-09-2012  D  2010  SS  ECR  DOM/DNR 
661  ANJAY TIWARI 04-05-1982  C 02-09-2013  D  2012  JS  ECR  ACM/MGS 
662  G PRASHANT KUMAR P 21-06-1985  NF 15-12-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/NJP 
663  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO 
664  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ 
665  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  NR  SR DOM/G/MB 
666  ANKIT GAHLOT 11-07-1985  NC 22-12-2014  D  2013  JS  NCR  ACM/JHS 
667  AKHIL SHUKLA 30-09-1985  NC 23-12-2014  D  2013  JS  NCR  AOM/GDS/ALD 
668  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS 
669  HARIKRISHNAN R 20-05-1988  S 17-01-2012  D  2011  SS  SR  STN.DIR/ERS 
670  BOOPATHIRAJA 19-04-1986  S 17-12-2012  D  2011  SS  SR  DOM/SA 
671  B V RAM PRASAD 07-04-1962  SC 21-04-1986  P  2015  JAG  SCR  DY CCM/FS 
672  AMRESH KUMAR 01-07-1978  EC 29-08-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/CPU 
673  VIDIT RAJ BHUNDESH(RAJU) 12-07-1987  EC 12-09-2003  D  2012  JS  ECR  AOM/SEE 
674  YUVRAJ R PATIL 28-07-1985  EC 09-03-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/PLG/MGS 
675  DR A BHARGAVA SEKHAR 07-11-1987  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  ACM/SC 
676  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
677  Y BALAJI KIRAN 05-07-1981  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  AO/RDM 
678  BHUPENDER K BHARADWAJ 14-11-1988  SC 15-06-2014  D  2013  JS  SCR  AOM/NED 
679  NARENDRA VERMA D 20-04-1985  SC 15-06-2014  D  2012  JS  SCR  AOM/SC 
680  BHARAT KUMAR M 25-06-1981  SC 11-06-2015  D  2012  SS  SCR  DCM/II/BZA 
681  MD. IMTIYAZ 04-01-1980  EC 03-09-2012  D  2011  SS  ECR  DCM/DHN 
682  N MANOJ 28-06-1990  SC 12-06-2015  D  2012  SS  SCR  DOM/BZA 
683  M. BASWARAJ 02-08-1982  SC 14-08-2011  D  2011  SS  SCR  DOM/CHG/GTL 
684  A SRIDHAR 10-05-1979  SC 03-09-2012  D  2011  SS  SCR  DOM/SC 
685  SHIVAJI ANGURU 19-06-1984  S 17-12-2012  DR  2011  SS  SR  DOM/CHG/MAS 
686  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC 
687  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE 
688  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI 
689  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE 
690  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT 
691  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NFR  DCM/IC/RNY 
692  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI 
693  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT 
694  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT 
695  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL 
696  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL 
697  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM 
698  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP 
699  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  DY COM/C&P(ON lEAVE) 
700  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/LJN 
701  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN. DIR/MAS 
702  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH 
703  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS 
704  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKM 
705  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP 
706  ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC 
707  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC 
708  PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP 
709  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR   
710  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER  SR DSO/CKP 
711  R.SIVA 28-04-1983  SE 23-01-2012  DR  2010  SS  SR  DOM/GDS/MAS 
712  GAJRAJ SINGH CHARAN 11-02-1980  SE 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DOM/JP 
713  SANTOSH HEGDE 20-01-1982  SW 12-12-2011  DR  2010  SS  SWR  STATION DIRECTOR/SBC 
714  BASANT KUMAR 09-04-1984  ECO 29-08-2011  DR  2010  SS  ECOR  DCM-II/KUR 
715  VIJAY PRAKASH 20-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JS  WCR  SR DCM/KTT 
716  ROBIN KALIA 28-01-1986  CR 12-12-2011  DR  2010  JS  CR  AOM/G/BB 
717  JATIN CHOPRA 12-01-1984  C 12-12-2011  D  2010  SS  RB  DD/FERT. MOVEMENT 
718  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT 
719  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG 
720  K YESURATNAM 15-07-1958  S 28-07-2003  P  2001  JAG  SR  DY COM/TNEB 
721  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  STATION DIRECTOR/ADI 
722  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM 
723  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JS  ECR  IN THE CADRE 
724  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const. 
725  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN 
726  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE 
727  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt. 
728  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/BCT 
729  AVADESH KUMAR TRIVEDI 15-04-1982  SEC 12-12-2011  DR  2010  SS  SECR  Dy COM(Goods) 
730  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA 
731  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU 
732  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/NGP 
733  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/SC 
734  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR DCM/R 
735  BISWAJIT CHAKROBORTY 02-08-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY COM/FOIS 
736  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM-II/ALD 
737  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI 
738  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/BZA 
739  RAJNEESH KR. SRIVASTAVA 01-08-1983  NR 03-09-2012  D  2011  SS  NR  DCM/FZR 
740  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL 
741  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  PO/RCT/LKO 
742  PALIWAL ATUL K. 21-03-1965  SE 06-09-1993  DR  1991  SG  ER  On Leave [VR paper submitted] 
743  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG     
744  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR DOM/KUR 
745  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  SWR  SR DCM/UBL 
746  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT 
747  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG 
748  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/R 
749  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  DMRC 
750  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR. DOM/MLDT 
751  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB 
752  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/HYB 
753  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM/JHS 
754  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  SS  WCR  SR DOM/JBP 
755  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/GNT 
756  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS 
757  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
758  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC 
759  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/IZN 
760  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  SS  ECR  DOM/G/MGS 
761  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY.CTM/CNB 
762  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL 
763  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  DOM/PA 
764  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS) 
765  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DCM/NGP 
766  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE 
767  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP 
768  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP 
769  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL 
770  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC 
771  ADITYA GUPTA 18-01-1990  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  AARM/KRBA 
772  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T 
773  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R 
774  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA 
775  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/TVC 
776  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE) 
777  MANISH KUMAR PATHAK 20-03-1983  SE 12-06-2015  D  2013  JS  SER  AOM/KGP 
778  MANJUNATH KANAMADI 27-07-1985  SW 11-12-2013  D  2012  JS  SWR  AOM/UBL 
779  SWAPNIL DHANRAJ NILA 22-02-1987  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/ Goods/BB 
780  SHIVRAJ PRADEEPRAO MANASPURE 29-06-1983  C 11-01-2013  DR  2011  JS  CR  AOM(Gds)/SUR 
781  SAMARTH GUPTA 12-01-1987  NC 14-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/AGC 
782  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ 
783  PRADIT SHAHAJI HIRADE 01-06-1984  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/BSL 
784  SUDHEER SINGH 07-07-1983  NR 02-09-2013  D  2013  JS  NR  AOM/M/UMB 
785  SUNIL DEVIDAS BADARKHE 01-06-1984  C 09-12-2013  DR  2012  JS  CR  AOM(COAL)/NGP 
786  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU 
787  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg) 
788  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2012  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
789  B. PRASANTHA KUMAR 13-07-1993  SE 11-06-2015  D  2013  JS  SER  AARM/DPS 
790  OM PRAKASH CHARAN 01-07-1983  SE 08-06-2015  DR  2012  JS  SER  AARM/TATA