INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION
1  PILLAI GIRISH 22-06-1959  S 04-01-1982  DR  1980  GM  RB  MEMBER TRAFFIC 
2  GARG SANJIV 25-11-1958  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/T&C 
3  SHARMA RAJIV DUTT 03-01-1959  W 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/COMMERCIAL 
4  SUNIRA BASSI 05-07-1959  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/C&IS 
5  AGARWAL VISHAL 05-12-1958  E 02-01-1983  DR  1981  HAG  CR  AGM 
6  MISHRA DEVESH KUMAR 24-10-1958  ER 02-01-1983  DR  1981  HAG  NR  CAO/FOIS 
7  MUKHERJEE SUBRATO 04-10-1958  E 02-01-1983  DR  1981  SAG  KOLKATA METRO  CTM 
8  ANURAG 01-01-1960  NR 01-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/TRAFFIC 
9  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED/VIG. 
10  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM 
11  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  HAG  WR  PCOM 
12  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  NF HAG  DEPU  MEMBER/RLDA 
13  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PCOM 
14  SHUKLA NAVEEN KUMAR 18-07-1959  N 21-08-1984  DR  1983  HAG  RB  PED(Mobility) 
15  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM 
16  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS 
17  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM 
18  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM 
19  DAS SUCHITTO KUMAR 22-08-1959  ER 02-09-1985  DR  1984  HAG  SER  PCOM 
20  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M 
21  VINOD KUMAR 02-04-1959  SR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/SAFETY 
22  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU  GM/CRIS 
23  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  PCOM 
24  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  PED/INFRA  
25  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  NER  PCCM 
26  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NWR  PCCM 
27  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM 
28  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR 
29  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM 
30  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM(IT)/BUDGET/FOIS 
31  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM 
32  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  CR  PCCM 
33  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM 
34  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU  CVO/BSNL 
35  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM 
36  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO 
37  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  SER  PCOM 
38  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/HPCL 
39  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  PED/Coaching 
40  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CSO 
41  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  JS/MIN OF TEXTILES 
42  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED/C&IS 
43  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM(CHOD) 
44  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/PS 
45  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM(CHOD) 
46  GUNA SEKHARAM MUPPALA 01-03-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM(CHoD) 
47  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SR  CCM(CHOD) 
48  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  SDGM 
49  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM/System 
50  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED(NFR & TOURISM) 
51  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CTPM 
52  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  WR  CCM/PM 
53  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  SAG  DEPU  NIRD 
54  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  CR  PCOM 
55  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  GGM/BD/DFCCIL 
56  KUMAR VISHNU 05-07-1959  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECR  PCCM 
57  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  NER  PCOM(CHOD) 
58  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/BPCL 
59  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CAO/PTS 
60  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM 
61  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  PCOM 
62  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  HMRDC 
63  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  SAG  NWR  COM(CHOD) 
64  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CTM/G&PP 
65  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/PS & CTG 
66  SAMANTA ASHOK KUMAR 01-01-1962  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  CCM/PS & CTG 
67  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM 
68  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM 
69  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCO 
70  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM 
71  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP 
72  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM 
73  SINGH DINESH KUMAR 05-07-1963  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  CRIS NDLS 
74  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM 
75  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CAO/PIS(IRCA) 
76  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  RB  EDPG(MOS/G) 
77  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM 
78  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG 
79  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
80  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  IRITM  SR PROF  
81  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NF  PCCM 
82  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  IN THE CADRE 
83  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GGM/DFCCIL 
84  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  WCR  CCM/FM 
85  CHALIA MEHAR SINGH 05-10-1958  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
86  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PS 
87  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST 
88  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F 
89  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  IN THE CADRE 
90  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  ECOR  DRM/WALTAIR 
91  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  DRM/VIJAYWADA 
92  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR 
93  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CFTM 
94  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  DRM/MADURAI 
95  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  SR  CPTM 
96  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM 
97  BAL UTPAL KANTI 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  SECR  PCOM 
98  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  SCR  DRM/SECUNDERABAD 
99  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  TELANGANA GOVT 
100  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  CSO 
101  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T) 
102  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA 
103  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SWR  CFTM 
104  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM 
105  MURTHY K. VENKATARAMA 15-01-1959  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  JUTE CORPORATION OF INDIA 
106  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM 
107  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  WR  SR PROF RSC/BRC 
108  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM 
109  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  ED/TRAFFIC 
110  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR 
111  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING 
112  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR 
113  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU  NTPC 
114  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING 
115  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT 
116  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM 
117  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM 
118  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG 
119  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTM/TS 
120  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CTPM 
121  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS & CTG 
122  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NWR  DRM/AJMER 
123  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  DEPU  DFCCIL 
124  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC 
125  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BCT 
126  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO 
127  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH 
128  BHASKAR BENDUKURI VIJAYA 07-08-1958  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CCM/PS 
129  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM /PS &CTG 
130  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM 
131  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM 
132  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT 
133  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  NR  COM/G 
134  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv 
135  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/ PS 
136  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  CTPM 
137  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT) 
138  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CCM/FS 
139  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  CR  CCM/FS 
140  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU  GGM(C&O)CONCOR, AHMEDABAD 
141  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CCM/FM 
142  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SER  CCM/PS 
143  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  ER  CFTM 
144  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC) 
145  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  IRITM  SR PROF(LOGISTICS& IT) 
146  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  DEPU  CONCOR 
147  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS 
148  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SECR  CPTM 
149  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CPTM 
150  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  CR  ADRM/CSMT 
151  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/PP 
152  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  SER  CCM(FM) 
153  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM 
154  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM 
155  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM 
156  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT 
157  SINGH UPINDER 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  ON TRNG 
158  PALIWAL ATUL K. 21-03-1965  SE 06-09-1993  DR  1991  SG  ER  On Leave [VR paper submitted] 
159  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION) 
160  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CCM/FM 
161  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS 
162  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM 
163  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM 
164  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GGM IRCTC/MUMBAI 
165  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  SECR  CFTM 
166  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GM (T & E)/RITES 
167  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM 
168  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  ADRM/KUR 
169  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/JP 
170  SUNIL KUMAR 05-03-1965  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC 
171  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI 
172  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM 
173  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  NWR  CFTM 
174  JHA SANTOSH KUMAR 26-03-1967  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM CONCOR 
175  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T) 
176  SHAMS MOHD. AZHAR 19-02-1966  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/CONCOR 
177  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI 
178  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/TC(R) 
179  GULSHAN 10-02-1967  NF 05-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/CDG 
180  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CRIS 
181  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  CTPM 
182  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E 
183  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  CCM/FM 
184  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
185  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM 
186  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  RB  ED/(Cordination)/MoS(G) 
187  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS 
188  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP 
189  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM 
190  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM 
191  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS 
192  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/ 
193  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS 
194  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO 
195  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM 
196  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR 
197  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM 
198  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CTO((PLG SURVEY) 
199  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS 
200  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM 
201  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM 
202  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO 
203  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR 
204  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CPTM 
205  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM 
206  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM 
207  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  SECR  CCM/PS &CTG 
208  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM 
209  VERMA SHARAD 04-08-1966  C 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/CONCOR/KOLKATA 
210  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  RB  ED/Transformation 
211  GUDLA RAVI KUMAR 01-07-1964  S 05-06-1995  DR  1993  SG  DEPU  GGM(COMM & OP)/CONCOR/HYD/SCR 
212  CHANDRA DEBASIS 30-08-1962  SE 12-07-1995  P  1993  SG  DEPU  DGM/KOLKATA/IRCTC 
213  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST 
214  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM 
215  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  NF/SAG  DEPU  GGM(C&O)/CONCOR/ER 
216  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS 
217  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T 
218  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM 
219  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM 
220  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM 
221  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CPTM 
222  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/PS & CTG 
223  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CTPM 
224  NAIDU G.M.S. 11-01-1959  SE 27-07-1996  P  1994  SAG  SECR  CTPM 
225  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM 
226  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  CFTM 
227  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTN 
228  BADKUL ALOK 06-11-1971  C 25-08-1997  DR  1995  NF/SAG  DEPU  CONCOR 
229  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/Ctg 
230  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  WR  CCM/FM 
231  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR 
232  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR 
233  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  NCR  CCM/PS 
234  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS 
235  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU 
236  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II 
237  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg. 
238  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching 
239  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  DY. CSO/T 
240  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal 
241  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG     
242  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM 
243  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MBD 
244  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NER  ADRM/BSB 
245  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  MIN OF COAL 
246  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU 
247  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  CRIS 
248  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  NR  DY COM/G 
249  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM 
250  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM 
251  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const. 
252  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  PORT TRUST 
253  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST 
254  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  SECR  IN THE CADRE 
255  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  RB  DIR./ FOOD MOVEMENT 
256  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  IN THE CADRE 
257  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CTM/DLI 
258  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  PO/RCT/LKO 
259  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT 
260  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  NFSAG  NWR  CFTM 
261  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
262  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  NFSAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce 
263  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS) 
264  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  IN THE CADRE 
265  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  NF/SAG  SCR  CPRO/Dy. CCO/HQ 
266  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NWR  IN THE CADRE 
267  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  ADRM /ADRA 
268  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NFR  DY. COM/GDS 
269  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NWR  DY CVO(T) 
270  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO 
271  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  DY CVO/T/CCG 
272  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI 
273  BIRHADE MAHENDRA P. 09-06-1968  C 20-12-1998  DR  1997  SG  DEPU   
274  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ER  DY COM/GOODS 
275  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  PROF/ADMN 
276  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  RB/ SENA BHAWAN  DD(Genl)/MIL RAIL 
277  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE 
278  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY COM/SIG &PLG/HQ 
279  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  SR DCM/DNR 
280  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR(TT)/CHG-II 
281  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY CCM/FM/I 
282  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  DY.COM/GOODS 
283  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  CHIEF MNGR/IT 
284  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  ADRM/BSB 
285  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  SR.DOM/ADI 
286  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(TP) 
287  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  CR  SR. DOM/BB 
288  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  SG  SR  SR DOM/MAS 
289  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(C&IS) 
290  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR. VIGILANCE(T) 
291  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR DCM/LKO 
292  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(I&P) 
293  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  DY COM(GDS) 
294  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC 
295  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR/TC(G) 
296  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  NR  SR DCM/DLI 
297  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR VIG II 
298  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM 
299  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  SG  ECR  SR. DCM/DHN 
300  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  SG  SCR  DY COM/FOIS & PLG 
301  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  PO/RCT/NGP 
302  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  DY COM/CHG 
303  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR 
304  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  SG  CR  SR DCM/BB 
305  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  GS/IRCA 
306  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR. DOM/UMB 
307  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  SG  ECOR  CPRO 
308  SAROJ AYUSH 01-09-1972  N 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  CONSULTANT//UNESCAP 
309  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  MIN OF PETROLEUM 
310  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  SG  RB  ON STUDY LEAVE 
311  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  SG  CR  SR DOM/NGP 
312  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G 
313  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR/PSU 
314  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  NR  SR. DOM/DLI 
315  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Min of Mines 
316  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME 
317  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CVO/T 
318  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg 
319  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  DIRECTOR RAIL MOVEMENT/KOLKATA 
320  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  IRITM  PROF /DM 
321  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  NCR  IN THE CADRE 
322  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI 
323  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN 
324  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS) 
325  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO 
326  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR (FERT MOVE.) 
327  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  SR. PRIN/ZRTI/MFP 
328  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  NER  SR DCM/LJN 
329  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  SR.DCM/SEE 
330  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic 
331  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  CR  SR DSO/BB 
332  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG 
333  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES 
334  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS 
335  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 11-10-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DCM/UMB 
336  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA 
337  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECr 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/ P /DHANBAD 
338  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT 
339  S BHATTACHARJEE 01-01-1955  SE 16-04-2002  P  2000  SG  SER  Principal/ZRTI/Sini 
340  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  CPRO 
341  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DTC(G) 
342  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP 
343  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM 
344  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS 
345  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.) 
346  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S) 
347  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG 
348  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  DY.COM/Con 
349  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN 
350  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR 
351  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ 
352  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP 
353  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  JAG  WR  PO RCT/ADI 
354  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  DGM LAW 
355  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO 
356  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  DEPU  RA/DHAKA 
357  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL 
358  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G 
359  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU.  MIN OF URBAN DEV. 
360  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R 
361  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS 
362  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  NCR  Sr. DSO/AGC 
363  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS 
364  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN 
365  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP 
366  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS 
367  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT 
368  K YESURATNAM 15-07-1958  S 28-07-2003  P  2001  JAG  SR  DY COM/TNEB 
369  R C SHRIVASTAVA 01-06-1959  NE 28-07-2003  P  2001  SG  NER  SR.DCM/IZN 
370  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  JAG  SECR  DY CCM/PM 
371  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  DY COM/Plg 
372  A.K.HALDER 28-07-1959  SE 28-07-2003  P  2001  SG  SER  DGM(LAW) 
373  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG 
374  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH 
375  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM 
376  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER 
377  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  WR  DY COM/S&C 
378  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan) 
379  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  SR. DCM/UBL 
380  SURESH BARMECHA 17-05-1959  WR 18-06-2004  P  2002  SG  WR  DY.CCM/UTS 
381  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2002  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT 
382  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM(G) 
383  CHRISTOPHER PRABHAKAR J. 25-10-1958  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/ TFC SAFETY 
384  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC 
385  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA 
386  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C 
387  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM/CHG 
388  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ 
389  SATYA PAL MAIRH 05-06-1959  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  STATION DIRECTOR/JP 
390  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM) 
391  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DOM/MGS 
392  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T 
393  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R) 
394  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  WCR  SR DOM/JBP 
395  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM 
396  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC 
397  S K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2003  JAG  WR  ON LEAVE 
398  AJAY KUMAR SAHU 03-04-1959  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY CVO/T 
399  VINEET JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2004  JAG  WR  DY.COM/FOIS 
400  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2004  JAG  WR  STN. DIRECTOR cum SrDOM(G)/BCT 
401  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2004  JAG  WR  DY.COM/CHG 
402  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY.CCM(Ctg) 
403  BISWAJIT CHAKROBORTY 02-08-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY COM/FOIS 
404  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS 
405  P S MONDAL 27-02-1962  E 15-03-1979  P  2004  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH 
406  J.N.SABAT 06-05-1959  SEC 30-12-2005  P  2004  SG  SECR  DY.CCM/PM/HQ 
407  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG 
408  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2004  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT 
409  SOMNATH ROY 16-12-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY. STATISTICAL OFFICER 
410  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM 
411  R P MEENA 06-07-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY.COM/FOIS 
412  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  DY CPM/FOIS 
413  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO 
414  M R BALAMURGADAS 24-02-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY. COM (CHG) 
415  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB 
416  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  SR.DOM/LJN 
417  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR 
418  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DOM/BPL 
419  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM 
420  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI 
421  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
422  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG 
423  G. MOHAN NAIR 23-04-1959  WR 30-12-2005  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG 
424  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT 
425  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  JAG  WR  DY.CSO/TRAFFIC 
426  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY. COM/HQ 
427  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ 
428  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL 
429  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  JAG  NCR  SrDOM /CORD.ALD 
430  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl) 
431  B N MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY COM/SAFETY 
432  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2005  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG 
433  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  JAG  WR  SR DCM/BCT 
434  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL) 
435  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
436  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  SR DSO/RJT 
437  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.CCM/PS 
438  B.N.MONDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.COM(SAFETY) 
439  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ 
440  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds) 
441  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT 
442  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG 
443  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/FOIS 
444  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  SR DOM/SEE 
445  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  JAG  NFR  DY.CCM/FM 
446  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  D  2005  JAG  ECR  DY CCM/CLAIMS 
447  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO 
448  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  JAG  SER  DY.COM(Spl) 
449  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  JAG  WR  DY.CCM/G 
450  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  SCR  DY CCM/SPL 
451  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T 
452  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  NR  ADDL.REGISTRAR/RCT/GZB 
453  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  JAG  CR  DY.COM/FOIS 
454  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG 
455  SUBIR DASGUPTA 28-06-1959  E 30-12-2005  P  2005  JAG  ER  DY COM/CHG 
456  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY.COM/FOIS 
457  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  JAG  SCR  SR DCM/NED 
458  RAJENDRA KUMAR K 20-12-1966  WR 09-07-2005  P  2005  JAG  NWR  DY.COM/S&R 
459  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2012  P  2005  JAG  SCR  SR. DSO/HYB 
460  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ 
461  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  JAG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS 
462  B K RAUT 11-10-1961  ECO 20-10-1987  P  2005  JAG  ECOR  DY CVO(T) 
463  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN 
464  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  JAG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ 
465  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG 
466  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  JAG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG) 
467  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro, Kolkata  Dy. COM (o & m) 
468  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  JAG   RB  JD(Fert. Mov.) 
469  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
470  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  JAG  SECR  SR DOM/BSP 
471  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  JAG  WCR  DY CSO/T 
472  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR. DOM/JU 
473  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  JAG  NR  SR. DOM/G/UMB 
474  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  JAG  SWR  IN THE CADRE 
475  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  JAG  SER  SR. DOM/CKP 
476  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR. DOM/G/ALD 
477  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR.DCM/AGC 
478  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr. DCM/SBC 
479  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR DOM.JHS 
480  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  JAG  ECR  SR DCM/SPJ 
481  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI 
482  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  JAG  SCR  DY COM/GOODS 
483  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR DOM/AII 
484  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  DY CCM/FM-II 
485  B L VERMA 29-07-1958  WR 07-08-1996  P  2005  JS  WR  ACM/(RFC)/CCG 
486  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  JAG  WR  SR DCM/ADI 
487  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  JAG  WR  DY CCO/CCG 
488  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T 
489  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2006  JAG  ECR  DY.COM/G 
490  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DNR 
491  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC 
492  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods 
493  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO 
494  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/MB 
495  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  SR DCM/ALD 
496  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2006  JAG  NER  DY.CCO 
497  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG 
498  HARISH BILLORE 08-05-1959  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY CSO(Tfc) 
499  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2006  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS 
500  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY 
501  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR 
502  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2006  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/ 
503  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2006  JAG  NER  SR. DCM/BSB 
504  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds 
505  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/SPJ 
506  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  SR.DOM(G)BB 
507  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG 
508  ARUNTHATHI S 01-06-1959  S 05-03-2005  P  2007  JAG  SR  ADDL.REGISTRAR/RCT/ERS 
509  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  SR.DCM/NGP 
510  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI 
511  RANBIR SINGH 23-01-1959  NR 27-02-2007  P  2007  SS  NR  STM/TS/KG 
512  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ 
513  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  Sr DCM/SUR 
514  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
515  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
516  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS 
517  M.R.BALA MURUGA DAS 01-07-1958  SW 27-01-2016  P  2007  ADH/JAG  VIGILANCE/SWR  DYCVO T 
518  K D DAS 01-02-1965  E 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI 
519  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I 
520  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  SR DSO/LJN 
521  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DOM/FZR 
522  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  DEPU/RVNL  DY.GM(PP&D) 
523  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NR   
524  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD 
525  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/BCT 
526  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR DOM/PA 
527  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR. DOM/BSL 
528  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FM 
529  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  PRIN/ZRTI/CH 
530  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/G&C/AGC 
531  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SWR  SR. DOM/SBC 
532  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DCM/MDU 
533  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DOM/TPJ 
534  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  DY CVO/T 
535  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/FZR 
536  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR DOM/KUR 
537  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR. DCM/NED 
538  VIKRAMADITYA N.B. 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR.DOM/NED 
539  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SER  SR. DCM/RNC 
540  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM/SBP 
541  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NWR  SR.DCM/AII 
542  Ms. MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR.DOM/BVP 
543  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  DMRC 
544  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  ADH/JAG  NER  SR DCM/IZN 
545  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SECY TO COM 
546  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  DY COM/CHG 
547  KRISHNA TIWARI 07-06-1982  NWR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  IN THE CADRE 
548  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/SBP 
549  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  IN THE CADRE 
550  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  SS  ECR  DOM/G/MGS 
551  VIVEK SHARMA 03-07-1979  NR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  SR DCM/MB 
552  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NER  DY. CCM/PM 
553  L D BEHERA 18-02-1959  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  DY.COM(F) 
554  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/KUR 
555  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECO  Dy.CVO(T) 
556  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  SR. AM/NJP 
557  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS 
558  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY.CCM/PM/HQ 
559  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  SR. DOM/APDJ 
560  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL 
561  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS 
562  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/BZA 
563  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  NR  SR DOM/G/MB 
564  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC 
565  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI 
566  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR DCM/R 
567  HIMANSHU SHUKLA 10-10-1984  ECR 31-08-2009  DR  2008  JS  PROB  ON TRG. 
568  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT 
569  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB 
570  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/R 
571  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT 
572  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/GNT 
573  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR. DOM/MLDT 
574  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR DOM/SDAH 
575  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA 
576  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/HYB 
577  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  SS  WCR  SR DOM/JBP 
578  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP 
579  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC 
580  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  SWR  SR DCM/UBL 
581  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL 
582  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/NGP 
583  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP 
584  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM-II/ALD 
585  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT) 
586  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT 
587  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  ADH JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS 
588  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  SS  SCR  SR DOM/SC 
589  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM/JHS 
590  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  JAG  NR  DY COM/CHG-I 
591  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
592  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  DY CSO 
593  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/RNY 
594  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR  SR DOM/KIR 
595  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY CCM/GEN 
596  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/APDJ 
597  SHANKAR MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY COM/PLG/HQ 
598  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  DY. COM/CHG 
599  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH 
600  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY. CSO/T 
601  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR 
602  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ 
603  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP 
604  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  PO 
605  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP 
606  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G) 
607  R N NAYAK 05-09-1958  ECO 16-12-2010  D  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
608  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  DY COM/GOODS 
609  P K MOHANTY 04-01-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  STM(FOIS)/BBS 
610  AKHILESH KUMAR PANDEY 15-01-1983  EC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ECR  IN THE CADRE 
611  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS 
612  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS) 
613  ASHOK AGRAWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  JAG  DY COM(Chg) 
614  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY.CTM/CNB 
615  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE 
616  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/TVC 
617  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS) 
618  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA 
619  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE) 
620  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC 
621  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP 
622  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  DY COM/C&P(ON lEAVE) 
623  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  STATION DIRECTOR/ADI 
624  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/LJN 
625  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DCM/NGP 
626  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2009  AD/JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC 
627  NIRANJAN GHOSH 01-01-1959  C 24-11-2004  P  2009  JAG  SECR  DY COM(S&C)/Cons. 
628  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL 
629  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH 
630  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU 
631  RAUSHAN KUMAR 15-08-1983  E 13-11-2011  DR  2009  SS  ER  DOM/(OPERATION)/HWH 
632  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/IZN 
633  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC 
634  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  DOM/PA 
635  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
636  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS 
637  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 25-05-2005  P  2009  JAG  SECR  DY.CCM/PASSENGER 
638  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/DELHI 
639  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN. DIR/MAS 
640  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT 
641  ASHOK AGARWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
642  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DOM/RNC 
643  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  SER  DY.COM(Plg) 
644  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  DY.CVO(T) 
645  SANTANU CHAKRABORTY 19-08-2015  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH 
646  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKM 
647  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP 
648  ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC 
649  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM 
650  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE 
651  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS 
652  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO 
653  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR   
654  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT 
655  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH 
656  PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP 
657  ROBIN KALIA 28-01-1986  CR 12-12-2011  DR  2010  JS  CR  AOM/G/BB 
658  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL 
659  VIJAY PRAKASH 20-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JS  WCR  SR DCM/KTT 
660  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2010  ADH JAG   WR  SR.DOM/RTM 
661  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/BCT 
662  HEENA V KEWALRAMANI 25-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2010  AD JAG  WR  DY COM/FOIS 
663  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM 
664  PRATIBHA PAUL 04-04-1985  WR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DCM/FM/BRC 
665  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI 
666  RAJEEV RANJAN 04-02-1984  WR 12-12-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/BRKA 
667  VINEET ABHISHEK 04-02-1982  WR 02-09-2013  DR  2010  SS  WR  AM/BL 
668  SUNIL KUMAR MEENA 05-02-1984  WR 23-01-2012  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/RTM 
669  BASANT KUMAR 09-04-1984  ECO 29-08-2011  DR  2010  SS  ECOR  DCM-II/KUR 
670  GAJRAJ SINGH CHARAN 11-02-1980  SE 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DOM/JP 
671  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt. 
672  AVADESH KUMAR TRIVEDI 15-04-1982  SEC 12-12-2011  DR  2010  SS  SECR  Dy COM(Goods) 
673  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE 
674  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JS  ECR  IN THE CADRE 
675  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL 
676  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE 
677  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG 
678  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI 
679  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN 
680  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC 
681  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER  SR DSO/CKP 
682  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NFR  DCM/IC/RNY 
683  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
684  R.SIVA 28-04-1983  SE 23-01-2012  DR  2010  SS  SR  DOM/GDS/MAS 
685  SANTOSH HEGDE 20-01-1982  SW 12-12-2011  DR  2010  SS  SWR  STATION DIRECTOR/SBC 
686  AMRESH KUMAR 01-07-1978  EC 29-08-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/CPU 
687  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
688  DR. S G YATISH 21-10-1982  SW 23-01-2012  DR  2010  ADH/JAG  SWR  SR DCM/MYS 
689  JATIN CHOPRA 12-01-1984  C 12-12-2011  D  2010  SS  RB  DD/FERT. MOVEMENT 
690  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R 
691  SARASWATI CHANDRA 15-01-1983  EC 03-09-2012  D  2010  SS  ECR  DOM/DNR 
692  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ 
693  HARI MOHAN 17-09-1983  NR 28-08-2011  DR  2010  SS  NR  CAM/SINA 
694  SUDHIR KUMAR SINGH 04-04-1983  NR 29-08-2011  D  2010  JAG  NR  SR. DOM/G/FZR 
695  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
696  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ 
697  N HARIKUMAR 16-02-1979  NF 29-08-2011  DR  2010  JS  NFR  ACM/APDJ 
698  GARGI CHAUHAN 25-05-1981  WC 12-12-2010  D  2010  JS  WCR  AOM(CHG)/BPL 
699  AJAY KUMAR PAL 19-10-1987  WC 17-12-2010  DR  2010  SS  WCR  DY CCM/PS 
700  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg) 
701  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS 
702  PRANJAL P.LATHE 06-08-1985  ECO 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  RB  DD/T&C 
703  RAM BABU VAVILAPALLI 01-01-1979  SE 03-09-2011  DR  2011  SS  SER  DOM/GDS/SC 
704  SHETE MOTILAL SAHADEV 03-03-1983  SE 08-10-2014  D  2011  JS  SER  ATM(CHG) 
705  HARIKRISHNAN R 20-05-1988  S 17-01-2012  D  2011  SS  SR  STN.DIR/ERS 
706  AKHILESH KUMAR TRIPATHI 11-07-1985  ECO 15-12-2011  DR  2011  SS  NCR  IN THE CADRE 
707  SAMBEET SAURAV NAYAK 24-06-1985  ECO 17-12-2012  DR  2011  SS  ECOR  DCM-1/KUR 
708  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2013  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
709  ADITYA KR CHOWDHURI 24-04-1982  SE 22-08-2014  DR  2011  SS  SER  DOM/ADA 
710  BOOPATHIRAJA 19-04-1986  S 17-12-2012  D  2011  SS  SR  DOM/SA 
711  KARTIK V HEGADEKATTI 08-05-2015  SW 01-01-2011  D  2011  JS  SWR  ACM/SBC 
712  NISHANT NARAYAN 12-07-1980  WR 17-12-2012  DR  2011  SS  WR  DOM/Chg/BRC 
713  ASHISH DHANIA 12-07-1980  WR 11-01-2013  DR  2011  SS  WR  DOM(Gds)/RTM 
714  YUVRAJ R PATIL 28-07-1985  EC 09-03-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/PLG/MGS 
715  M. BASWARAJ 02-08-1982  SC 14-08-2011  D  2011  SS  SCR  DOM/CHG/GTL 
716  A SRIDHAR 10-05-1979  SC 03-09-2012  D  2011  SS  SCR  DOM/SC 
717  RAJNEESH KR. SRIVASTAVA 01-08-1983  NR 03-09-2012  D  2011  SS  NR  DCM/FZR 
718  Y NABAKISHWAR SINGH 01-03-1978  NF 12-01-2013  D  2011  SS  NFR  DCM/KIR 
719  SHIVAJI ANGURU 19-06-1984  S 17-12-2012  DR  2011  SS  SR  DOM/CHG/MAS 
720  DR. SHIVAM SHARMA 22-01-1984  NC 17-12-2013  D  2011  SS  NCR  DTM/TDL 
721  TUSHAR SARASWAT 25-04-1986  WC 17-12-2010  DR  2011  JS  WCR  DOM/BPL 
722  M BASWARAJ 02-08-1968  C 14-08-2014  D  2011  JS  SCR  DOM/CHG/GTL 
723  VIJAY SINGH 07-06-1986  NW 03-09-2012  D  2011  SS  NWR  DOM/AII 
724  RUPESH KUMAR 01-03-1984  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/SEE 
725  AVANISH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  SS  SER  AARM/BKSC 
726  CHETAN TANEJA 20-11-1988  NR 03-09-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/MB 
727  ABHAY SHARMA 24-12-1985  SECR 07-07-2010  DR  2011  JS  NWR  AOM/JP 
728  VIKAS KUMAR KASHYAP 01-11-1984  SEC 07-07-2014  DR  2011  SS  SECR  ARM/BIA 
729  VIRENDER KADYAN 15-07-1985  SEC 17-12-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/M/DLI 
730  SAKET RANJAN 15-12-1981  SEC 08-04-2014  DR  2011  SS  SECR  DOM/CIC 
731  MD. IMTIYAZ 04-01-1980  EC 03-09-2012  D  2011  SS  ECR  DCM/DHN 
732  PRADIT SHAHAJI HIRADE 01-06-1984  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/BSL 
733  SACHIN KUMAR MISHRA 02-05-1984  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NER  DOM/BSB 
734  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2012  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
735  AVINASH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  JS  SER  ACM/ADA 
736  SWAPNIL DHANRAJ NILA 22-02-1987  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/ Goods/BB 
737  SHIVRAJ PRADEEPRAO MANASPURE 29-06-1983  C 11-01-2013  DR  2011  JS  CR  AOM(Gds)/SUR 
738  DEVANAND YADAV 05-06-1982  NE 17-12-2012  DR  2011  SS  NER  AREA MANAGER/CPR 
739  ATUL YADAV 16-04-1983  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NCR  IN THE CADRE 
740  MAHESH JEWALIYA 26-01-1985  C 17-12-2012  D  2011  SS  NWR  DOM/BKN 
741  KUMAR SATYAM 12-12-1987  ECO 12-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  AARM/PRDP 
742  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
743  VIPIN VAISHNAV 03-12-1985  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/NGP 
744  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
745  Dr JIVISHA J GANGOPADHYAY 11-10-1988  WR 02-08-2013  DR  2012  SS  WR  DOM/G/RJT 
746  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
747  AKANSHU GOVIL 09-01-1988  NC 11-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/ ALD 
748  SUSHMA T 26-05-1986  S 02-09-2013  DR  2012  SS  CR  IN THE CADRE 
749  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
750  ANJAY TIWARI 04-05-1982  C 02-09-2013  D  2012  JS  ECR  ACM/MGS 
751  KRISHAN KANT RORA 03-02-1986  NR 15-06-2014  DR  2012  JS  NR  AO/TKD 
752  VINOD KUMAR MEENA 27-06-1978  NF 03-09-2012  D  2012  JS  NFR  AOM/RNY 
753  AJEET KUMAR MEENA 01-07-1982  NF 14-12-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/KIR 
754  SWARAJ PRADHAN 26-12-1980  NF 10-12-2013  D  2012  JS  AOM/G/KIR  AOM/G/KIR 
755  SUDHANSU RANJAN 25-01-1987  EC 10-12-2013  DR  2012  JS  ECR  AO/MGS 
756  PIYUSH B KHANDARE 15-04-1990  WR 12-11-2013  DR  2012  SS  WR  AM/VALSAD 
757  SHIVENDRA SINGH 02-07-1985  ECO 10-12-2013  DR  2012  JS  NER  AREA OFFICER/GD 
758  MADHUR VERMA 19-09-1986  WC 12-12-2012  D  2012  JS  WCR  AOM/GDS/BPL 
759  ROHIT MALVIYA 06-08-1983  WC 12-12-2013  D  2012  SS  WCR  DCM/KOTA 
760  JAI PRAKASH 05-09-1979  NW 02-09-2013  D  2012  JS  NWR  AOM(MOV)/JU 
761  NARENDRA KUMAR 01-01-1986  SE 11-06-2015  DR  2012  SS  WR  IN THE CADRE 
762  OM PRAKASH CHARAN 07-01-1983  SE 08-06-2015  D  2012  JS  SER  AARM/TATA 
763  AKHIL M SHASTRI 18-07-1987  SW 12-09-2013  D  2012  JS  SWR  ACM/SBC 
764  AMITESH ANAND 24-02-1982  ECO 03-09-2012  DR  2012  SS  ECOR  DOM(G)/KUR 
765  SUNIL DEVIDAS BADARKHE 01-06-1984  C 09-12-2013  DR  2012  JS  CR  AOM(COAL)/NGP 
766  SAMARTH GUPTA 12-01-1987  NC 14-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/AGC 
767  MANJUNATH KANAMADI 27-07-1985  SW 11-12-2013  D  2012  JS  SWR  AOM/UBL 
768  GUNEET KAUR 18-08-1988  NF 11-12-2014  DR  2012  SS  NFR  DCM/LMG 
769  AMIT SINGH 13-07-1982  NF 13-11-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/CHG/LMG 
770  OM PRAKASH CHARAN 01-07-1983  SE 08-06-2015  DR  2012  JS  SER  AARM/TATA 
771  Richa Sharma 08-06-1987  WR 10-12-2013  D  2012  JS  NR  AOM/CHG/LKO 
772  Dr. UTSAV SHUKLA 21-05-1986  NF 10-12-2013  DR  2012  SS  NFR  DOM/I/LMG 
773  KALAVATALA SANDEEP 10-08-1985  ECO 09-12-2013  DR  2012  SS  ECOR  DOM/G/SBP 
774  LOHITESHWARA J 31-05-1981  ECO 11-12-2013  DR  2012  SS  SWR  IN THE CADRE 
775  HRISHIKESH MAURYA 10-04-1986  ECO 03-09-2013  DR  2012  SS  ECOR  ARM/TLHR 
776  BHARAT KUMAR M 25-06-1981  SC 11-06-2015  D  2012  SS  SCR  DCM/II/BZA 
777  N MANOJ 28-06-1990  SC 12-06-2015  D  2012  SS  SCR  DOM/BZA 
778  Dr. SANCHIT TYAGI 07-10-1986  NC 02-09-2013  D  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/JHS 
779  NARENDRA VERMA D 20-04-1985  SC 15-06-2014  D  2012  JS  SCR  AOM/SC 
780  VIDIT RAJ BHUNDESH(RAJU) 12-07-1987  EC 12-09-2003  D  2012  JS  ECR  AOM/SEE 
781  SAURABH KATARIA 12-09-1984  EC 02-09-2013  DR  2012  JS  ECR  ATM/CPU 
782  ANKIT GAHLOT 11-07-1985  NC 22-12-2014  D  2013  JS  NCR  ACM/JHS 
783  SACHENDRA KUMAR VERMA 10-01-1986  SE 15-12-2013  D  2013  JS  SER  AARM/HLZ 
784  THANGABALAN SWAMINATHAN 26-11-1985  SE 18-12-2016  D  2013  JS  SER  ACM/KGP 
785  AKHIL SHUKLA 30-09-1985  NC 23-12-2014  D  2013  JS  NCR  AOM/GDS/ALD 
786  VIJAY KUMAR YADAV 09-07-1988  SE 15-12-2014  D  2013  JS  SER  ACM/ADA 
787  BHUPENDER K BHARADWAJ 14-11-1988  SC 15-06-2014  D  2013  JS  SCR  AOM/NED 
788  Y BALAJI KIRAN 05-07-1981  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  AO/RDM 
789  M VASUDEVAN 20-05-1987  S 23-03-2015  D  2013  JS  SR  AOM/SA 
790  DR A BHARGAVA SEKHAR 07-11-1987  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  ACM/SC