INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION
1  PILLAI GIRISH 22-06-1959  S 04-01-1982  DR  1980  MEMBER  RB  MEMBER TRAFFIC 
2  GARG SANJIV 25-11-1958  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/T&C 
3  SHARMA RAJIV DUTT 03-01-1959  W 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/COMMERCIAL 
4  SUNIRA BASSI 05-07-1959  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/C&IS 
5  AGARWAL VISHAL 05-12-1958  E 02-01-1983  DR  1981  HAG  CR  AGM 
6  ANURAG 01-01-1960  NR 01-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/TRAFFIC 
7  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED/VIG. 
8  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM 
9  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  GM  SER  GENERAL MANAGER 
10  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  HAG  NR  CAO/PTS 
11  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PCOM 
12  SHUKLA NAVEEN KUMAR 18-07-1959  N 21-08-1984  DR  1983  HAG  RB  PED(Mobility) 
13  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM 
14  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM 
15  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM 
16  DAS SUCHITTO KUMAR 22-08-1959  ER 02-09-1985  DR  1984  HAG  ER  AGM 
17  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M 
18  VINOD KUMAR 02-04-1959  SR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/SAFETY 
19  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU/CRIS  MANAGING DIRECTOR 
20  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  PCOM 
21  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  PED/INFRA  
22  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NWR  PCCM 
23  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM 
24  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR 
25  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM 
26  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM 
27  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  CR  PCCM 
28  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM 
29  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU  CVO/BSNL 
30  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM 
31  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  SER  PCOM 
32  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS 
33  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO 
34  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM(IT)/BUDGET/FOIS 
35  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/HPCL 
36  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  PED/Coaching 
37  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CSO 
38  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  JS/MIN OF TEXTILES 
39  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED/C&IS 
40  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM(CHOD) 
41  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/PS 
42  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM(CHOD) 
43  GUNA SEKHARAM MUPPALA 01-03-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM(CHoD) 
44  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  SAG  SR  CCM(CHOD) 
45  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  SDGM 
46  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CCM/System 
47  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  RB  ED(NFR & TOURISM) 
48  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CTPM 
49  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  WR  CCM/PM 
50  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  SAG  DEPU  NIRD 
51  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  CR  PCOM 
52  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  GGM/BD/DFCCIL 
53  KUMAR VISHNU 05-07-1959  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECR  PCCM 
54  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  NER  PCOM(CHOD) 
55  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  CVO/BPCL 
56  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  SAG  NR  CAO/PTS 
57  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  PCOM 
58  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  SAG  DEPU  HMRDC 
59  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  SAG  NWR  COM(CHOD) 
60  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  SAG  SCR  CTM/G&PP 
61  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/PS & CTG 
62  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  NER  PCCM 
63  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM 
64  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCO 
65  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM 
66  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP 
67  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM 
68  SINGH DINESH KUMAR 05-07-1963  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  CRIS NDLS 
69  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM 
70  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM 
71  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM 
72  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PS 
73  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CAO/PIS(IRCA) 
74  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  RB  EDPG(MOS/G) 
75  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM 
76  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG 
77  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
78  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  IRITM  SR PROF  
79  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SECR  PCCM 
80  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/FM 
81  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GGM/DFCCIL 
82  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  WCR  CCM/FM 
83  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST 
84  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F 
85  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  CCM/PM 
86  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  ECOR  DRM/WALTAIR 
87  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  DRM/VIJAYWADA 
88  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR 
89  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CFTM 
90  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  DRM/MADURAI 
91  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU   
92  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM 
93  BAL UTPAL KANTI 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  SECR  PCOM 
94  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  SCR  DRM/SECUNDERABAD 
95  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  TELANGANA GOVT 
96  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  CSO 
97  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T) 
98  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA 
99  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SWR  CFTM 
100  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM 
101  MURTHY K. VENKATARAMA 15-01-1959  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  JUTE CORPORATION OF INDIA 
102  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM 
103  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  NAIR  SR PROF RSC/BRC 
104  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM 
105  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  Exe. Director 
106  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR 
107  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING 
108  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR 
109  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU  NTPC 
110  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING 
111  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT 
112  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM 
113  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM 
114  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG 
115  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTM/TS 
116  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CTPM 
117  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS & CTG 
118  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NWR  DRM/AJMER 
119  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  DEPU  DFCCIL 
120  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC 
121  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BCT 
122  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO 
123  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH 
124  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM /PS &CTG 
125  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM 
126  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT 
127  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  DEPU/CRIS  CRIS 
128  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv 
129  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/ PS 
130  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  CTPM 
131  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT) 
132  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CCM/FS 
133  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  CR  CCM/FS 
134  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU  GGM(C&O)CONCOR, AHMEDABAD 
135  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CCM/FM 
136  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SER  CCM/PS 
137  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  ER  CFTM 
138  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC) 
139  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  IRITM  SR PROF(LOGISTICS& IT) 
140  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  DEPU  CONCOR 
141  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS 
142  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SECR  CPTM 
143  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CPTM 
144  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  CR  ADRM/CSMT 
145  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/PP 
146  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  SER  CCM(FM) 
147  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM 
148  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM 
149  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM 
150  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT 
151  UPINDER SINGH 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CCF/FM 
152  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION) 
153  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CCM/FM 
154  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS 
155  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM 
156  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM 
157  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU  GGM IRCTC/MUMBAI 
158  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  SECR  CFTM 
159  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  RB  WAITING FOR POSTING 
160  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM 
161  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  CTPM 
162  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CCM/PS 
163  SUNIL KUMAR 05-03-1965  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC 
164  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI 
165  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM 
166  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CONCOR 
167  JHA SANTOSH KUMAR 26-03-1967  W 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM CONCOR 
168  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T) 
169  SHAMS MOHD. AZHAR 19-02-1966  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/CONCOR 
170  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI 
171  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTT(S) 
172  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CRIS 
173  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  CTPM 
174  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E 
175  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTC(R) 
176  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM 
177  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
178  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  RB  ED/(Cordination)/MoS(G) 
179  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS 
180  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP 
181  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM 
182  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM 
183  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/ 
184  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST 
185  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS 
186  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM 
187  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR 
188  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM 
189  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CTO((PLG SURVEY) 
190  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS 
191  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM 
192  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM 
193  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO 
194  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR 
195  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 01-10-1995  DR  1993  SAG  NR  CPRO 
196  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM 
197  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM 
198  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  SECR  CCM/PS &CTG 
199  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM 
200  VERMA SHARAD 04-08-1966  C 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/CONCOR/KOLKATA 
201  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  RB  ED/Transformation 
202  GUDLA RAVI KUMAR 01-07-1964  S 05-06-1995  DR  1993  SG  DEPU  GGM(COMM & OP)/CONCOR/HYD/SCR 
203  CHANDRA DEBASIS 30-08-1962  SE 12-07-1995  P  1993  SG  DEPU  DGM/KOLKATA/IRCTC 
204  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS 
205  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T 
206  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM 
207  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM 
208  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM 
209  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM 
210  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  WR  ADRM/BCT 
211  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/PS & CTG 
212  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  NCR  CTPM 
213  NAIDU G.M.S. 11-01-1959  SE 27-07-1996  P  1994  SAG  SECR  CTPM 
214  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching 
215  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM 
216  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  ADRM/LJN 
217  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTN 
218  BADKUL ALOK 06-11-1971  C 25-08-1997  DR  1995  NF/SAG  DEPU  CONCOR 
219  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/Ctg 
220  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  WR  CCM/FM 
221  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR 
222  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR 
223  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  NCR  CCM/PS 
224  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS 
225  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU 
226  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II 
227  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg. 
228  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal 
229  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM 
230  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MB 
231  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  MIN OF COAL 
232  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  RB  WAITING FOR POSTING 
233  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CONCOR  AGM 
234  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM 
235  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM 
236  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  SAG  SR  IN THE CADRE 
237  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST 
238  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  ECR  CTPM 
239  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/DEPTT OF HEAVY INDUSTRIES  DIRECTOR 
240  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  CCM PS & Ctg 
241  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CTM/DLI 
242  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT 
243  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  SAG  NWR  CFTM 
244  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
245  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce 
246  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS 
247  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO 
248  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS) 
249  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  DY CCM/INT.SERV/IRCA 
250  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/STATE GOVT  GOVT. OF TELANGANA 
251  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  NWR  CTPM 
252  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  ADRM /ADRA 
253  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NFR  CTPM 
254  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NWR  DY CVO(T) 
255  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO 
256  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  DY CVO/T/CCG 
257  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI 
258  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ER  DY COM/GOODS 
259  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  STUDY LEAVE 
260  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  RB/ SENA BHAWAN  DD(Genl)/MIL RAIL 
261  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE 
262  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY COM/SIG &PLG/HQ 
263  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  ECR  SR DCM/DNR 
264  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR(TT)/CHG-II 
265  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  DY CCM/FM/I 
266  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  NCR  DY.COM/GOODS 
267  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  NER  CFTM 
268  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  NR  ADRM/BSB 
269  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  WR  SR.DOM/ADI 
270  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(infra) 
271  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  NF/SAG  CR  DY COM/FOIS 
272  SAROJ AYUSH 01-09-1972  N 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  CONSULTANT//UNESCAP 
273  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  MIN OF PETROLEUM 
274  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  SG  RB  ON STUDY LEAVE 
275  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR. VIGILANCE(T) 
276  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  CR  DY COM(GDS) 
277  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  SG  ECOR  CPRO 
278  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  SG  NR  DY/COM 
279  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  SG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC 
280  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  SG  CR  SR DOM/NGP 
281  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM 
282  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  SG  SR  SR DOM/MAS 
283  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR VIG II 
284  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  SG  IRITM  PROF. 
285  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  DY COM/CHG 
286  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(C&IS) 
287  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  SG  SER  DY CCM/FM 
288  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR(I&P) 
289  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  GS/IRCA 
290  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU/NATIONAL HIGH SPEED RAIL   AGM(Operations)Mumbai 
291  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  SG  RB  DIR/TC(G) 
292  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  SG  ECR  SR. DCM/DHN 
293  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  SG  SCR  DY COM/FOIS & PLG 
294  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR 
295  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  SG  NR  SR. DOM/UMB 
296  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  DIRECTOR RAIL MOVEMENT/KOLKATA 
297  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg 
298  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  RB  DIR/PSU 
299  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  NR  SR. DOM/DLI 
300  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Min of Mines 
301  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  NCR  IN THE CADRE 
302  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN 
303  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CVO/T 
304  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  NER  SR DCM/LJN 
305  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME 
306  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  NER  SR DOM/LJN 
307  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  Dy CCM/Claims 
308  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES 
309  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG 
310  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CSIR  CVO 
311  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI 
312  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS) 
313  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO 
314  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  CR  SR DSO/BB 
315  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic 
316  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  SR.DCM/SEE 
317  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS 
318  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G 
319  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 10-11-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DCM/UMB 
320  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DFM 
321  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  CPRO 
322  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG 
323  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.) 
324  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM 
325  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS 
326  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP 
327  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S) 
328  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ 
329  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR 
330  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECR 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/ P /DHANBAD 
331  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA 
332  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  DY.COM/Con 
333  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN 
334  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT 
335  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP 
336  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  JAG  WR  PO RCT/ADI 
337  R RAGHURAMAN 05-07-1963  S 14-02-2001  P  2000  SG  SR  DY COM/Freight 
338  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  DGM LAW 
339  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS 
340  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  DEPU  RA/DHAKA 
341  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU.  MIN OF URBAN DEV. 
342  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G 
343  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL 
344  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R 
345  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS 
346  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  CONCOR 
347  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS 
348  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN 
349  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP 
350  R C SHRIVASTAVA 01-06-1959  NE 28-07-2003  P  2001  SG  NER  SR.DCM/IZN 
351  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  DY COM/Plg 
352  A.K.HALDER 28-07-1959  SE 28-07-2003  P  2001  SG  SER  DGM(LAW) 
353  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO 
354  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  WR  DY COM/S&C 
355  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER 
356  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan) 
357  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  SR. DCM/UBL 
358  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM(G) 
359  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM) 
360  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  DY.COM/CHG 
361  SATYA PAL MAIRH 05-06-1959  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  STATION DIRECTOR/JP 
362  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ 
363  SURESH BARMECHA 17-05-1959  WR 18-06-2004  P  2002  SG  WR  DY.CCM/UTS 
364  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA 
365  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC 
366  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH 
367  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM 
368  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I 
369  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C 
370  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DOM/MGS 
371  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T 
372  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R) 
373  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  WCR  SR DOM/JBP 
374  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM 
375  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC 
376  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  SR.DOM/LJN 
377  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR 
378  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DOM/BPL 
379  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM 
380  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI 
381  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
382  J.N.SABAT 06-05-1959  SEC 30-12-2005  P  2004  SG  SECR  DY.CCM/PM/HQ 
383  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY. COM/HQ 
384  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ 
385  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ 
386  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM 
387  G. MOHAN NAIR 23-04-1959  WR 30-12-2005  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG 
388  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT 
389  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT 
390  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2004  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT 
391  AJAY KUMAR SAHU 03-04-1959  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY CVO/T 
392  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  NR  ADDL.REGISTRAR/RCT/GZB 
393  NIRMAL SINGH MAAN 17-07-1961  NR 30-12-2005  P  2004  SG  NR  SR DSO/UMB 
394  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL 
395  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB 
396  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS 
397  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  JAG  SECR  DY CCM/PM 
398  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  JAG  WR  DY.CCM/G 
399  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr.DOM/SBC 
400  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  JAG  SECR  SR DOM/BSP 
401  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  JAG  NCR  SrDOM /CORD.ALD 
402  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  JAG  WR  SR DCM/BCT 
403  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR. DOM/JU 
404  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  JAG  NR  SR. DOM/G/UMB 
405  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  JAG  SER  SR. DOM/CKP 
406  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  JAG  ECR  SR DCM/SPJ 
407  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR.DCM/AGC 
408  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  JAG  SER  DY.COM(Spl) 
409  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
410  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR. DOM/G/ALD 
411  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  JAG   RB  JD(Fert. Mov.) 
412  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  JAG  SWR  Sr. DCM/SBC 
413  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  DY CCM/FM-II 
414  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  JAG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI 
415  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  JAG  WCR  DY CSO/T 
416  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  JAG  NCR  SR DOM.JHS 
417  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  JAG  SCR  DY COM/GOODS 
418  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  JAG  NWR  SR DOM/AII 
419  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  JAG  WR  SR DCM/ADI 
420  HARISH BILLORE 08-05-1959  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY CSO(Tfc) 
421  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  JAG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS 
422  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  JAG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG) 
423  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL) 
424  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  IN THE CADRE 
425  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  JAG  SCR  SR DCM/NED 
426  SAJAL KUMAR SHARMA 29-10-1964  NR 07-09-2007  P  2005  JAG  NR  DY CCM/CLAIMS-II/NDCR 
427  B.N.MONDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY.COM(SAFETY) 
428  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2007  P  2005  JAG  SCR  SR. DSO/HYB 
429  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  E 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro/ Kolkata  Dy. COM (o & m) 
430  PARMINDER SINGH 17-03-2017  NR 07-09-2007  P  2005  JAG  NR  DY COM/RE/UMB 
431  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  JAG  NFR  DY.CCM/FM 
432  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/FOIS 
433  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  SR DOM/SEE 
434  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY.COM/G 
435  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  DY.CCO 
436  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY.COM/FOIS 
437  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  JAG  CR  DY.COM/FOIS 
438  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  JAG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ 
439  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods 
440  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ 
441  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  JAG  WR  DY CCO/CCG 
442  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  SR DSO/RJT 
443  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  JAG  WR  DY.CSO/TRAFFIC 
444  N A SATYANARAYANA 01-12-1958  SC 09-07-2007  P  2005  JAG  SC  Dy.CCM/PRS 
445  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN 
446  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
447  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
448  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY 
449  P S MONDAL 27-02-1962  E 00-00-0000  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH 
450  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
451  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
452  C R JHA 06-08-1961  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/SDAH 
453  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG 
454  K D DAS 01-02-1965  E 09-07-2007  P  2005  ADH/JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI 
455  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2005  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/ 
456  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY CCM/CLAIMS 
457  SANTANU CHAKRABORTY 19-02-1965  ER 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH 
458  SUBODH KUMAR LAL 02-02-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/MLDT 
459  DALBIR SINGH 12-08-1960  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NR  PO/RCT/DLI 
460  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG 
461  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T 
462  R K KANOJIA 27-08-2018  NW 09-07-2015  P  2005  JAG  NWR  DY COM/RULES & SFTY 
463  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG 
464  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  SR. DCM/BSB 
465  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2005  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS 
466  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC 
467  RAJPATI JHA 04-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY/CCM/PS-II/HJP 
468  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds 
469  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2006  ADH JAG   WR  SR.DOM/RTM 
470  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR 
471  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/MB 
472  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  SR DCM/ALD 
473  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO 
474  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DNR 
475  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/SPJ 
476  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR DOM/PA 
477  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  DEPU/RVNL  DY.GM(PP&D) 
478  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DOM/FZR 
479  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD 
480  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/BCT 
481  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  DY CVO/T 
482  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NR  SR DCM/FRT/MB 
483  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  PRIN/ZRTI/CH 
484  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  ADH/JAG  NER  SR DCM/IZN 
485  N BABU VIKRAMADITYA 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR.DOM/NED 
486  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SWR  SR. DOM/SBC 
487  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DCM/MDU 
488  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SCR  SR. DCM/NED 
489  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR. DOM/BSL 
490  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/G&C/AGC 
491  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM/SBP 
492  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/FZR 
493  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FM 
494  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SER  SR. DCM/RNC 
495  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NWR  SR.DCM/AII 
496  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DOM/TPJ 
497  MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR.DOM/BVP 
498  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO 
499  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.CVO(T) 
500  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECO  Dy.CVO(T) 
501  LAXMI DHAR BEHERA 18-02-1959  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  DY.COM(F) 
502  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/KUR 
503  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  SECY TO COM 
504  B DANIEL CHRISTOPHER 25-11-1963  SC 01-06-1990  P  2007  JAG  SCR  SR DCM/HYB 
505  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  ECOR  DY COM/CHG 
506  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  SR. AM/NJP 
507  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  SR. DOM/APDJ 
508  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  SR DSO/LJN 
509  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  DY. COM/CHG 
510  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  DY. CCM/PM 
511  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS 
512  VIRENDRA KUMAR 27-07-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY CVO/T 
513  SANJAY K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2007  JAG  WR  Sr.DCM-Plg./BRC 
514  A L N REDDY 16-06-1962  SC 10-11-2014  P  2007  JAG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
515  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG 
516  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  DEPU  RCT/AMRAWATI 
517  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  DY CCM/PM/HQ 
518  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY COM/CON/MLG 
519  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS 
520  S MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  STN DIR/NJP 
521  RAMVIR SINGH 27-03-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  STN DIR/DELHI 
522  G L MEENA 01-11-1967  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  PO/RCT/CDG 
523  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI 
524  RAJENDRA PRASAD PANDEY 18-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/CHG 
525  AJAY BHARDWAJ 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  RVNL 
526  SURINDER SINGH RAWAT 22-04-1959  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/FM 
527  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  PO 
528  JYOTI BHATEJA 05-01-1965  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  ADDL REG/RCT/DLI 
529  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2007  JAG  WR  STN. DIRECTOR cum SrDOM(G)/BCT 
530  VINEET KUMAR JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2007  JAG  WR  DY.COM/RULES 
531  JITENDRA K AGARWAL 02-07-1967  WR 04-04-2009  P  2007  SS  DEPU/DFCCIL  PM(TFC)/DFCCIL/ADI 
532  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2007  JAG  WR  SR DOM/G/BRC 
533  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY CCM/CTG  
534  ASHOK AGARWAL 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  Sr.DSO/CKP 
535  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  Dy.COM (Safety) 
536  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.COM(Plg) 
537  R V K SINGH 05-05-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  PRINCIPAL/ZRTI/MFP 
538  R N DEY 02-07-1961  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  ADDL.REGISTRAR/RCT/PNBE 
539  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  ECOR  SR. DCM/SBP 
540  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG 
541  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
542  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2007  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT 
543  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR DCM/APDJ 
544  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  CR  Sr DCM/SUR 
545  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ 
546  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DOM(G)BB 
547  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DCM/NGP 
548  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO 
549  RAJ KISHORE 01-02-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  SCM/Catering 
550  HARISH GANDHI 06-09-1968  NR 04-03-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/SAFETY 
551  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2007  AD/JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC 
552  SHER SINGH 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  AD/JAG  CORE  DY COM/CORE/JP 
553  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/PMS-1/HQ 
554  A K NAULAKHA 10-09-2018  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/UTS/IT/IRCA 
555  RAKESH MEHTA 09-07-1963  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU/CRIS  CRIS 
556  DEVI SINGH 19-11-1964  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/CTG/HQ 
557  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  Dy.CVO/T 
558  RAJAN KUMAR 31-05-1960  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  STATION DIRECTOR/GKP 
559  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY CVO/T/MLG 
560  ARUNTHATHI S 01-06-1959  S 04-04-2009  P  2007  JAG  SR  ADDL.REGISTRAR/RCT/ERS 
561  RAJIV SETH 26-07-1964  NE 04-04-2009  P  2007  AD/JAG  NER  Dy.COM/FOIS 
562  GIRIDHARA GOPALAN A 25-05-1959  S 04-04-2014  P  2007  JAG  SR  DyCOM/TNCSC 
563  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  SECR  Dy.COM/FOIS&Plg 
564  V G SHYAMKULE 02-08-1966  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  METRO LOLKATA  METRO 
565  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  SS  RB  DD/Frt & Fert./OSD to MT 
566  AKHILESH KUMAR TRIPATHI 11-07-1985  ECO 15-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  IN THE CADRE 
567  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  NF/SAG  DEPU  GGM(C&O)/CONCOR/ER 
568  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS 
569  SUSHMA T 26-05-1986  E 02-09-2013  DR  2012  SS  CR  IN THE CADRE 
570  B V RAM PRASAD 07-04-1962  SC 21-04-1986  P  2015  JAG  SCR  DY CCM/FS 
571  ANKIT GAHLOT 11-07-1985  NC 22-12-2014  D  2013  JS  NCR  ACM/JHS 
572  G PRASHANT KUMAR P 21-06-1985  NF 15-12-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/NJP 
573  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR DOM/SDAH 
574  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  NR  SR DOM/G/MB 
575  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS 
576  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT 
577  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT) 
578  N MANOJ 28-06-1990  SC 12-06-2015  D  2012  SS  SCR  DOM/BZA 
579  M. BASWARAJ 02-08-1982  SC 14-08-2011  D  2011  SS  SCR  DOM/CHG/GTL 
580  KRISHNA PRASAD R 17-06-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/TSK 
581  K K SARMA 19-05-1989  NF 14-05-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/G/LMG 
582  ANKIT GUPTA 14-02-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/KIR 
583  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT 
584  A SRIDHAR 10-05-1979  SC 03-09-2012  D  2011  SS  SCR  DOM/SC 
585  AVINASH SHANDILYA 31-10-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/LMG 
586  AKHIL SHUKLA 30-09-1985  NC 23-12-2014  D  2013  JS  NCR  AOM/GDS/ALD 
587  S UMESH 23-08-1989  NF 12-01-2015  D  2014  JS  NFR  AO/BPB 
588  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP 
589  DEVANAND YADAV 05-06-1982  NE 17-12-2012  DR  2011  SS  NER  AREA MANAGER/CPR 
590  ATUL YADAV 16-04-1983  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NCR  IN THE CADRE 
591  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds) 
592  MADHUR VERMA 19-09-1986  WC 12-12-2012  D  2012  JS  WCR  AOM/GDS/BPL 
593  ROHIT MALVIYA 06-08-1983  WC 12-12-2013  D  2012  SS  WCR  DCM/KOTA 
594  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl) 
595  S K BANERJEE 18-10-1967  SE 23-02-2017  D  2014  JAG  SER  DY COM(Proj) 
596  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH 
597  B N MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY COM/SAFETY 
598  S BHATTACHARJEE 01-01-1955  SE 16-04-2002  P  2000  SG  SER  Principal/ZRTI/Sini 
599  AVANISH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  SS  SER  AARM/BKSC 
600  SAMARTH GUPTA 12-01-1987  NC 14-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/AGC 
601  SHIVENDRA SINGH 02-07-1985  ECO 10-12-2013  DR  2012  JS  NER  AREA OFFICER/GD 
602  LAXMI KANT BANSAL 05-12-1986  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/LJN 
603  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT 
604  KANADE SUJIT CHANDRAKANT 19-09-1985  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(G)/SBP 
605  ANIL KUMAR S 01-08-1982  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(Cnl)/WAT 
606  SIVA HARSHA KARRA 09-08-1987  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  ACM(Cnl)-II/VSKP 
607  BALMURALI M 19-10-1986  ECO 02-09-2014  DR  2013  JS  ECOR  AARM/VSPS/WAT 
608  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR 
609  HRISHIKESH MAURYA 10-04-1986  ECO 03-09-2013  DR  2012  SS  ECOR  ARM/TLHR 
610  LOHITESHWARA J 31-05-1981  ECO 11-12-2013  DR  2012  SS  SWR  IN THE CADRE 
611  KALAVATALA SANDEEP 10-08-1985  ECO 09-12-2013  DR  2012  SS  ECOR  DOM/G/SBP 
612  SAMBEET SAURAV NAYAK 24-06-1985  ECO 17-12-2012  DR  2011  SS  ECOR  DCM-1/KUR 
613  DEEPAK KUMAR MURMU 25-07-1984  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/APDJ 
614  NARENDRA K JOSHI 10-01-1987  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/BSB 
615  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  DY CSO 
616  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ 
617  VIPIN VAISHNAV 03-12-1985  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/NGP 
618  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
619  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP 
620  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G) 
621  ABHAY SINGH CHAUHAN 23-03-1984  C 22-06-2017  DR  2014  JS  WR  AOM/M/BRC 
622  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
623  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
624  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
625  P K MOHANTY 04-01-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  STM(FOIS)/BBS 
626  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS 
627  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS) 
628  M VASUDEVAN 20-05-1987  S 23-03-2015  D  2013  JS  SR  AOM/SA 
629  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
630  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
631  NIKHIL CHAKRABORTY 07-02-1962  E 16-12-2015  P  2014  ADH/JAG  ER  DY CCM(G)/KG 
632  ASHISH PAL 22-09-1985  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM/CHG/NGP 
633  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
634  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO 
635  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS 
636  HIMANSHU SHUKLA 10-10-1984  ECR 31-08-2009  DR  2008  JS  PROB  ON TRG. 
637  ANJAY TIWARI 04-05-1982  C 02-09-2013  D  2012  JS  ECR  ACM/MGS 
638  SARASWATI CHANDRA 15-01-1983  EC 03-09-2012  D  2010  SS  ECR  DOM/DNR 
639  RUPESH KUMAR 01-03-1984  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/SEE 
640  HARIKRISHNAN R 20-05-1988  S 17-01-2012  D  2011  SS  SR  STN.DIR/ERS 
641  AMRESH KUMAR 01-07-1978  EC 29-08-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/CPU 
642  MD. IMTIYAZ 04-01-1980  EC 03-09-2012  D  2011  SS  ECR  DCM/DHN 
643  BOOPATHIRAJA 19-04-1986  S 17-12-2012  D  2011  SS  SR  DOM/SA 
644  ANANT RAMAN SHARMA 21-07-1988  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  AOM-I/BSP 
645  ANURAJ KUMAR SINGH 25-03-1985  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  ARM/SDL 
646  SHIVAJI ANGURU 19-06-1984  S 17-12-2012  DR  2011  SS  SR  DOM/CHG/MAS 
647  GARIMA TIWARI 06-04-1989  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM-I/CHGBSP 
648  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ 
649  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NER  ADRM/BSB 
650  GULSHAN 10-02-1967  NF 05-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/CDG 
651  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2005  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG 
652  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC 
653  BIRHADE MAHENDRA P. 09-06-1968  C 20-12-1998  DR  1997  SG  DEPU   
654  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU 
655  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
656  ASHUTOSH UPADHYAY 23-12-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/ASN 
657  SAURABH KATARIA 12-09-1984  EC 02-09-2013  DR  2012  JS  ECR  ATM/CPU 
658  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
659  VIDIT RAJ BHUNDESH(RAJU) 12-07-1987  EC 12-09-2003  D  2012  JS  ECR  AOM/SEE 
660  YUVRAJ R PATIL 28-07-1985  EC 09-03-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/PLG/MGS 
661  DR A BHARGAVA SEKHAR 07-11-1987  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  ACM/SC 
662  Y BALAJI KIRAN 05-07-1981  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  AO/RDM 
663  BHUPENDER K BHARADWAJ 14-11-1988  SC 15-06-2014  D  2013  JS  SCR  AOM/NED 
664  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM 
665  NARENDRA VERMA D 20-04-1985  SC 15-06-2014  D  2012  JS  SCR  AOM/SC 
666  BHARAT KUMAR M 25-06-1981  SC 11-06-2015  D  2012  SS  SCR  DCM/II/BZA 
667  KARTIK V HEGADEKATTI 08-05-2015  SW 01-01-2011  D  2011  JS  SWR  ACM/SBC 
668  SHANKAR MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY COM/PLG/HQ 
669  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA 
670  MIHIR DEV 12-12-1991  NF 12-12-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/LMG 
671  SOMNATH ROY 16-12-1958  E 30-12-2005  P  2004  SG  ER  DY. STATISTICAL OFFICER 
672  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
673  SWARAJ PRADHAN 26-12-1980  NF 10-12-2013  D  2012  JS  AOM/G/KIR  AOM/G/KIR 
674  AJEET KUMAR MEENA 01-07-1982  NF 14-12-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/KIR 
675  S KUMAR 19-07-1991  NF 12-01-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/TSK 
676  VINOD KUMAR MEENA 27-06-1978  NF 03-09-2012  D  2012  JS  NFR  AOM/RNY 
677  Y NABAKISHWAR SINGH 01-03-1978  NF 12-01-2013  D  2011  SS  NFR  DCM/KIR 
678  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/RNY 
679  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
680  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG 
681  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
682  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY. CSO/T 
683  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR  SR DOM/KIR 
684  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
685  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC 
686  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE 
687  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt. 
688  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/BCT 
689  AVADESH KUMAR TRIVEDI 15-04-1982  SEC 12-12-2011  DR  2010  SS  SECR  Dy COM(Goods) 
690  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG 
691  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG 
692  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER  SR DSO/CKP 
693  R.SIVA 28-04-1983  SE 23-01-2012  DR  2010  SS  SR  DOM/GDS/MAS 
694  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN 
695  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  DMRC 
696  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JS  ECR  IN THE CADRE 
697  PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP 
698  ADITYA GUPTA 18-01-1990  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  AARM/KRBA 
699  RAJNEESH KR. SRIVASTAVA 01-08-1983  NR 03-09-2012  D  2011  SS  NR  DCM/FZR 
700  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR DCM/R 
701  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB 
702  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR   
703  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  STATION DIRECTOR/ADI 
704  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM 
705  GAJRAJ SINGH CHARAN 11-02-1980  SE 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DOM/JP 
706  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/R 
707  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const. 
708  PRATIBHA PAUL 04-04-1985  WR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DCM/FM/BRC 
709  RAJEEV RANJAN 04-02-1984  WR 12-12-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/BRKA 
710  VINEET ABHISHEK 04-02-1982  WR 02-09-2013  DR  2010  SS  WR  AM/BL 
711  SUNIL KUMAR MEENA 05-02-1984  WR 23-01-2012  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/RTM 
712  SUBIR DASGUPTA 28-06-1959  E 30-12-2005  P  2005  JAG  ER  DY COM/CHG 
713  RAUSHAN KUMAR 15-08-1983  E 13-11-2011  DR  2009  SS  ER  DOM/(OPERATION)/HWH 
714  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH 
715  SAKET RANJAN 15-12-1981  SEC 08-04-2014  DR  2011  SS  SECR  DOM/CIC 
716  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG 
717  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  ER  SR. DOM/MLDT 
718  JATIN CHOPRA 12-01-1984  C 12-12-2011  D  2010  SS  RB  DD/FERT. MOVEMENT 
719  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  AD/JAG  SECR  SR.DOM/NGP 
720  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR DOM/KUR 
721  SANTOSH HEGDE 20-01-1982  SW 12-12-2011  DR  2010  SS  SWR  STATION DIRECTOR/SBC 
722  BASANT KUMAR 09-04-1984  ECO 29-08-2011  DR  2010  SS  ECOR  DCM-II/KUR 
723  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  SWR  SR DCM/UBL 
724  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT 
725  VIJAY PRAKASH 20-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JS  WCR  SR DCM/KTT 
726  ROBIN KALIA 28-01-1986  CR 12-12-2011  DR  2010  JS  CR  AOM/G/BB 
727  VIRENDER KADYAN 15-07-1985  SEC 17-12-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/M/DLI 
728  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T 
729  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY.CTM/CNB 
730  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL 
731  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  DOM/PA 
732  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS) 
733  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE) 
734  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU 
735  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC 
736  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP 
737  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  SS  ECR  DOM/G/MGS 
738  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/IZN 
739  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC 
740  PRANJAL P.LATHE 06-08-1985  ECO 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  RB  DD/T&C 
741  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R 
742  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA 
743  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/TVC 
744  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE 
745  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DCM/NGP 
746  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS 
747  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
748  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  DY COM/C&P(ON lEAVE) 
749  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/LJN 
750  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN. DIR/MAS 
751  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  ADH/JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP 
752  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  SS  WCR  SR DOM/JBP 
753  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NFR  DCM/IC/RNY 
754  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI 
755  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT 
756  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT 
757  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR DCM/JHS 
758  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL 
759  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE 
760  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI 
761  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE 
762  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH 
763  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS 
764  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKM 
765  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP 
766  ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC 
767  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC 
768  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM 
769  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL 
770  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL 
771  VIKAS KUMAR KASHYAP 01-11-1984  SEC 07-07-2014  DR  2011  SS  SECR  ARM/BIA 
772  GUNEET KAUR 18-08-1988  NF 11-12-2014  DR  2012  SS  NFR  DCM/LMG 
773  VIJAY KUMAR YADAV 09-07-1988  SE 15-12-2014  D  2013  JS  SER  ACM/ADA 
774  HARI MOHAN 17-09-1983  NR 28-08-2011  DR  2010  SS  NR  CAM/SINA 
775  M BASWARAJ 02-08-1968  C 14-08-2014  D  2011  JS  SCR  DOM/CHG/GTL 
776  AKHIL M SHASTRI 18-07-1987  SW 12-09-2013  D  2012  JS  SWR  ACM/SBC 
777  SACHENDRA KUMAR VERMA 10-01-1986  SE 15-12-2013  D  2013  JS  SER  AARM/HLZ 
778  OM PRAKASH CHARAN 07-01-1983  SE 08-06-2015  D  2012  JS  SER  AARM/TATA 
779  NARENDRA KUMAR 01-01-1986  SE 11-06-2015  DR  2012  SS  WR  IN THE CADRE 
780  SHAMIT MONGA 19-07-1989  C 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ARM/BRJN 
781  THANGABALAN SWAMINATHAN 26-11-1985  SE 18-12-2016  D  2013  JS  SER  ACM/KGP 
782  SUNIL DEVIDAS BADARKHE 01-06-1984  C 09-12-2013  DR  2012  JS  CR  AOM(COAL)/NGP 
783  SUDHEER SINGH 07-07-1983  NR 02-09-2013  D  2013  JS  NR  AOM/M/UMB 
784  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2012  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
785  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg) 
786  MANJUNATH KANAMADI 27-07-1985  SW 11-12-2013  D  2012  JS  SWR  AOM/UBL 
787  SWAPNIL DHANRAJ NILA 22-02-1987  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/ Goods/BB 
788  SHIVRAJ PRADEEPRAO MANASPURE 29-06-1983  C 11-01-2013  DR  2011  JS  CR  AOM(Gds)/SUR 
789  SACHIN KUMAR MISHRA 02-05-1984  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NER  DOM/BSB 
790  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ